Zielona Bydgoszcz

W dniach 21–23 maja 2018 r. uczestników naszego projektu gościła Bydgoszcz – drugie pod względem liczby i powierzchni parków miasto w Polsce. W spotkaniu brali udział reprezentanci wszystkich powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.Beneficjenci mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przepisów prawa oświatowego czy zmian w kształceniu zawodowym. Kciuki na zdjęciu świadczą, że humor dopisywał wszystkim do samego końca szkolenia.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14.

 

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018