Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów – Aktualności

Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów – Aktualności

Spotkanie zespołu autorów programu szkolenia dla trenerów

Powitanie uczestników spotkania przez Bożenę Mayer-Gawron, wicedyrektor ORE

W dniach 8–9 stycznia 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się kolejne spotkanie zespołu autorów programu szkolenia dla trenerów. W spotkaniu wzięła udział Anna Bąkiewicz, główny specjalista w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas wystąpienia zaprezentowała obowiązujące przepisy prawa w kontekście doradztwa zawodowego. Następnie głos zabrała Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor ORE, która omówiła strukturę podstawy programowej. Objaśniła także […]

Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów. Pierwsze robocze spotkanie zespołu autorów

W dniach 15–16 grudnia 2017 r. w Sulejówku odbyło się pierwsze robocze spotkanie zespołu autorów, którzy opracują program szkolenia dla trenerów. Kolejnym krokiem będzie przeszkolenie 500 osób z całej Polski – co najmniej jednej osoby z powiatu. Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia […]

Nowy projekt POWER: Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekt pozakonkursowy dotyczący edukacji zawodowej – „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zakłada się przygotowanie kadry trenerów, którzy będą prowadzili szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, tj. w przedszkolach, w szkołach podstawowych, w branżowych szkołach I stopnia, w liceach ogólnokształcących, w technikach, w branżowych szkołach II stopnia, w policealnych […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa