Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów – Aktualności

Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów – Aktualności

Aktywni w Rzeszowie

Uczestnicy w trakcie szkolenia

W Rzeszowie w dniach  23–25 maja 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe w ramach projektu „Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów”. Uczestnicy zapoznali się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi orientacji zawodowej, ewaluacji i monitoringu działań doradczych oraz tworzenia sieci współpracy w lokalnym środowisku.

Trzy dni w Warszawie

Grupy przedstawiają wyniki swoich prac

Podczas kolejnego spotkania wojewódzkiego, które tym razem odbyło się w Warszawie w dniach 23–25 maja 2018 r., zebrali się przedstawiciele mazowieckich powiatów. Szkolenie otworzyła Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Bożena Mayer-Gawron, przedstawiając główne założenia projektu.

Czas na Warmię

Uczestnicy szkolenia w trakcie zajec

W dniach 16-18 maja 2018 r. stolica województwa warmińskiego przywitała uczestników naszego projektu. Beneficjenci mogli zapoznać się ze scenariuszami zajęć przeznaczonymi dla wszystkich etapów edukacyjnych.  Metoda warsztatowa sprawiła, że wszyscy chętnie brali udział w kolejnych ćwiczeniach zleconych przez prowadzących.

Zielona Bydgoszcz

W dniach 21–23 maja 2018 r. uczestników naszego projektu gościła Bydgoszcz – drugie pod względem liczby i powierzchni parków miasto w Polsce. W spotkaniu brali udział reprezentanci wszystkich powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.

Informacje dla uczestników szkoleń wojewódzkich

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia  o ukończeniu szkolenia w ramach projektu „Przygotowanie trenerów” będą przesyłane po zakończeniu projektu, tj. w lipcu 2018 r. Prosimy także o cierpliwe oczekiwanie na informacje mailowe o zakwalifikowaniu się na szkolenia w poszczególnych województwach. Zespół projektowy przesyła informacje w kolejności zgodnej z harmonogramem spotkań. Rekrutacja uzupełniająca wciąż trwa i prowadzona jest bezpośrednio przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy nieocenionej współpracy i zaangażowaniu Kuratoriów Oświaty oraz organów prowadzących. Formularze […]

Majówka w Białymstoku

W dniach 14–16 maja 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie w Białymstoku, dotyczące m.in. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Prezentowany program szkolenia został przyjęty z dużym entuzjazmem ze strony beneficjentów. Uczestnicy mogli poznać kolegów i koleżanki z sąsiednich powiatów, dzięki czemu utworzyli nieformalną sieć doradców zawodowych.

Słoneczny Wrocław!

Tworzymy sieć doradców

W dniach 18–20 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Podczas szkolenia poruszone były kwestie dotyczące m.in. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także zmian w kształceniu zawodowym.

Od przedszkola do… Opola!

prezentacja modułu

W dniach 17–19 kwietnia 2018 r. w Opolu odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Uczestnicy aktywnie brali udział w zadaniach i ćwiczeniach opracowanych przez zespół autorów programu.

Szkolenie w Katowicach

Grupa przy pracy

Kolejne szkolenie w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” odbyło się w dniach 16–18 kwietnia w Katowicach.

Szkolenie w Krakowie

Zdjęcie grupowe

W dniach 17–19 kwietnia w Krakowie odbyło się spotkanie szkoleniowe projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych dla reprezentantów powiatów województwa małopolskiego.