Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów – Aktualności

Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów – Aktualności

Spotkanie w Łodzi

prezentowanie modułu

Podczas kolejnego spotkania, które tym razem odbyło się w Łodzi w dniach 4–6 czerwca 2018 r., zebrali się przedstawiciele wszystkich powiatów województwa łódzkiego. Uczestnicy zapoznali się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi preorientacji zawodowej oraz tworzenia sieci współpracy w lokalnym środowisku.

Szkolenie w województwie lubelskim

W dniach 4–6 czerwca 2018 r. w Lublinie odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu. Uczestnicy aktywnie brali udział w zadaniach i ćwiczeniach opracowanych przez zespół autorów programu, a także mieli możliwość poznania się, wymiany kontaktów i doświadczeń.

Szkolenie w Szczecinie

W Szczecinie w dniach 28–30 maja 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe w ramach projektu „Przygotowanie trenerów”. Uczestnicy zapoznali się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi preorientacji zawodowej, orientacji i doradztwa zawodowego.

Drugie spotkanie w Poznaniu

W dniach 13–15 czerwca 2018 r. w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych. W warsztatach brali udział reprezentanci powiatów województwa wielkopolskiego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa