Drugie spotkanie w Poznaniu

W dniach 13–15 czerwca 2018 r. w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych. W warsztatach brali udział reprezentanci powiatów województwa wielkopolskiego. Cała grupa aktywnie uczestniczyła w ćwiczeniach zawartych w poszczególnych modułach.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14.

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2018