Aktualności

Aktualności

Elektronizacja zamówień publicznych w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie

fot.Fotolia.com

W związku z wejściem w życie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej Dyrektywę nr 2004/18/WE (Dziennik Urzędowy UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, ze zm.), od dnia 18 października 2018 r. zmianie ulegnie sposób komunikacji zamawiających i wykonawców w […]

Konkurs na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły ponadpodstawowej i wybranych przedmiotów szkoły podstawowej

Zapraszamy nauczycieli, zespoły nauczycielskie, doradców metodycznych, konsultantów, ekspertów, edukatorów i pracowników naukowych do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania

Idź do góry