Aktualności

Aktualności

Zapotrzebowanie na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2022/2023

fot. Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w związku z realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów uczęszczających do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023.

Zaproszenie do konsultacji „Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”

Minister Cyfryzacji rozpoczyna konsultacje „Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”. Celem konsultacji publicznych jest zebranie od organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów propozycji zapisów, które ich zdaniem powinny zostać uwzględnione w tworzonym Programie. Zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji. Udział w konsultacjach można wziąć przekazując uwagi za pomocą Formularza zgłaszania uwag. Wypełniony Formularz zgłaszania uwag prosimy przesłać na adres: Sekretariat.CRKC@mc.gov.pl, do dnia 1 sierpnia br. W przypadku zgłaszania uwag […]

„1920 – rok, w którym uratowano polską niepodległość” – ostatnie dni zapisów na konferencję dla nauczycieli

Dyrektorzy Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej zapraszają nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie do udziału w szkoleniu organizowanym w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Spotkanie zostanie poświęcone szerokim kontekstom wydarzeń z 1920 roku, które omówione zostaną w dwóch blokach: wykładowym i warsztatowym. Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Edukacyjnym IDMN (Warszawa, ul. Andersa 20). Zapisy trwają do piątku 15 lipca i odbywają się przez formularz rekrutacyjny […]

Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej – międzynarodowa konferencja ORE wystartowała

Wicedyrektor ORE Marzenna Habib wygłasza przemówienie otwierające konferencję

W dniu 12 lipca 2022 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji rozpoczęła się międzynarodowa konferencja Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER. […]

Konkurs grantowy dla poradni – Runda III

W dniu 7 lipca 2022 r. rozpoczęła się III runda naboru wniosków konkursu grantowego organizowanego w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Nabór prowadzony będzie do dnia 20 lipca 2022 r. do godz. 23:59.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa