Aktualności

Aktualności

Współpraca Ośrodka Rozwoju Edukacji z konsultantami i doradcami metodycznymi przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

Od lewej: Agnieszka Karczewska-Gzik – kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO), Tomasz Pitucha – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Anna Powązka − nauczyciel konsultant w WRKSO

21 grudnia 2021 r.  Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zorganizował spotkanie online z konsultantami i doradcami metodycznymi przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. W trakcie spotkania dokonano prezentacji konsultantów, doradców metodycznych przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie oraz ich dorobku zawodowego.

Relacja z konferencji dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

W dniach 8–9 grudnia 2021 r. odbyła się Konferencja informacyjno-konsultacyjna dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich”, w ramach realizacji projektu Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II, Działanie 2.10.

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

fot.ipn.gov.pl

13 grudnia 2021 roku przypada 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Tego dnia w 1981 r. władze Polskiej Ludowej wyprowadziły na ulicę wojsko i milicję. Już 12 grudnia władze komunistyczne rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i „Solidarności”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa