Program „Aktywna szkoła” – List Minister Edukacji i Ministra Sportu i Turystyki

Źródło: https://www.aktywnaszkola.pl/index.php/dokumenty/
Źródło: https://www.aktywnaszkola.pl/index.php/dokumenty/

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do udziału w jednym z największych programów Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą Aktywna Szkoła – przedsięwzięcia, które pozwoli na efektywne i pełne wykorzystanie przyszkolnych obiektów sportowych. Zależy nam na tym, aby otworzyć te przestrzenie na każdego z mieszkańców, zintegrować przedstawicieli wszystkich pokoleń, a zapewniając szeroki dostęp do rekreacji, podnieść poziom sprawności fizycznej oraz jakości życia Polaków.

Jesteśmy przekonani, że Aktywna Szkoła stwarza szkolnym i sportowym obiektom wyjątkową szansę rozwoju. Dlatego też pragniemy umożliwić animatorom czy trenerom prowadzenie atrakcyjnych zajęć na obiektach sportowych w dni powszednie po zajęciach szkolnych oraz w weekendy. Wesprzemy przez to działalność rozmaitych kompleksów sportowych; wzmocnimy lokalne drużyny lub organizacje, które mają utrudniony dostęp do specjalistycznej infrastruktury.

Od pewnego czasu możemy zaobserwować negatywny trend w zakresie aktywności fizycznej Polaków, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Równolegle, bardzo często otaczająca nas szkolna infrastruktura sportowa, jak boiska czy hale, w wielu miejscach pozostaje niedostępna po zakończeniu lekcji. Razem możemy zapewnić szeroki dostęp do rekreacji i aktywnej rozrywki, podnosząc poziom sprawności fizycznej i jakości życia nas wszystkich, równolegle wspierając integrację międzypokoleniową.

Placówki biorące udział w programie będą mogły się ubiegać o dofinansowane sprzętu do 25 tysięcy złotych. Ministerstwo Sportu i Turystyki bierze pełną odpowiedzialność za wynagrodzenie osób prowadzących treningi, wyrównując stawki dla wykwalifikowanych kadr do 60 złotych za godzinę – niezależnie od rodzaju obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Wierzymy, że środki przeznaczone na ten cel to najlepsza z inwestycji w potencjał tkwiący w polskim społeczeństwie, ale i impuls do aktywizacji miejscowych wspólnot.

Tym jednak, co dla nas najistotniejsze, jest kształtowanie prozdrowotnych nawyków – zwłaszcza wśród ludzi młodych. Jesteśmy pewni, że ten ważny, choć długotrwały proces jest ściśle związany z podnoszeniem świadomości znaczenia kultury fizycznej w życiu człowieka. Niebagatelną rolę pełni w nim szkoła, która, dzięki codziennej pracy nauczycieli i wychowawców, nie tylko formuje dojrzałe postawy podopiecznych, lecz także upowszechnia wiedzę na temat sposobów unikania chorób cywilizacyjnych. To właśnie szkoła, jak również przyszkolne obiekty sportowe stanowią swoisty filar edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, o który Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sportu i Turystyki zadbają w sposób szczególny.

Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy Państwa do składania wniosków w programie Aktywna Szkoła, a także promowania jego założeń w lokalnych społecznościach. Możemy rozwijać sportowe zdolności wspólnie – niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu znajdują się na stronie www.aktywnaszkola.pl. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do 19 kwietnia 2024 roku.

Barbara Nowacka
Sławomir Nitras

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2024