Rozpoczynamy projekt FERS – e-materiały do kształcenia zawodowego

Źródło: Photogenica
Źródło: Photogenica

Rozpoczynamy realizację projektu „Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego FERS.01.04-IP.05-0001/24.

Celem projektu jest opracowanie koncepcji (standardów) e-materiałów do kształcenia zawodowego, ocena e-materiałów wypracowanych w ramach projektów wybieranych w konkursie oraz ich odbiór, tak aby zapewnić wysokiej jakości e-materiały do kształcenia zawodowego. Stanowi on kontynuację działań podjętych we wcześniejszym projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” realizowanym w ramach PO WER w terminie czerwiec 2019 – grudzień 2023 r. dotyczącym zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, w tym nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrożenia pracy zespołowej.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2024