Aktualności

Aktualności

Konferencja z udziałem Dyrektora ORE Tomasza Madeja

21 kwietnia br. w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie odbyła się konferencja inauguracyjna projektu „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej. W konferencji uczestniczył Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej z wykładem na temat „Zapewnienia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym”. Gospodarzem spotkania był Andrzej Budny − Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, zaś uroczystego otwarcia […]

Konkurs grantowy dla organów prowadzących poradnie psychologiczno-pedagogiczne – trwa nabór wniosków

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił nabór wniosków grantowych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Do udziału w konkursie zapraszamy organy prowadzące publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Materiały wspierające integrację uchodźców z Ukrainy

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) uruchomiło stronę internetową zawierającą przydatne wskazówki i zasoby dla wszystkich tych, którzy wspierają integrację uchodźców z Ukrainy, zarówno w systemie szkolnym, jak i w miejscu pracy. Strona zawiera starannie dobrane, gotowe do użycia zasoby ECML dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. Uzupełniają je zasoby i wytyczne opracowane w ramach projektu LIAM Rady Europy, a także wytyczne opracowane przez Komisję Europejską. Zachęcamy do korzystania i rozpowszechniania materiałów […]

Wizyta przedstawicielki Rady Najwyższej Ukrainy w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku

7 kwietnia 2022 r. Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku odwiedziła posłanka Yulia Klymenko, wiceprzewodnicząca Komisji Transportu i Infrastruktury Rady Najwyższej Ukrainy. Towarzyszyli Jej: poseł na Sejm RP dr Daniel Milewski, delegat do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych oraz wiceburmistrz Sulejówka dr Remigiusz Górniak. Goście spotkali się z uchodźcami z terenu Ukrainy przebywającymi w ośrodku ORE. W trakcie spotkania uchodźcy dzielili się swoimi […]

Oddział przygotowawczy w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku

Na podstawie uchwały lokalnego samorządu, dnia 5 kwietnia 2022 r. został utworzony w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku Oddział przygotowawczy dla uczniów klas IV–VI, będących obywatelami Ukrainy. Oddział przygotowawczy przyjmuje uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu a nie znających języka polskiego, albo znających go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagających dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych. Oddział ten podlega organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejówku. Uczy […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa