Polska w NATO: historia i współczesność

26 kwietnia 2024 r. odbyło się webinarium pt. Polska w NATO: historia i współczesność. Motywem do organizacji szkolenia była wypadająca w tym roku 25. rocznica przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W ramach webinarium Dominik Jankowski, Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy NATO, wygłosił prelekcję pt. Aktualne wyzwania Sojuszu Północnoatlantyckiego, natomiast Agnieszka Karczmarz, Kierownik Referatu ds. Komunikacji i Dyplomacji Publicznej w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO wygłosiła referat pt. Polska droga do NATO. Prelegenci odpowiedzieli także na pytania uczestników, które dotyczyły kwestii związanych z rozszerzeniem NATO, jego finansowaniem oraz stażami w strukturach Sojuszu.

W szkoleniu wzięło udział 30 nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2024