Uczymy demokracji w branżówkach

W dniu 19 kwietnia 2024 roku odbyła się w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie konferencja podsumowująca projekt realizowany przez  Fundację Civis Polonus w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Konferencję otworzył dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji pan Andrzej Suchenek. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MEN, realizatorzy projektu, uczniowie, nauczyciele, metodycy, samorządowcy.

Podczas konferencji   omawiano, w jaki sposób rozwijać umiejętności społeczne i obywatelskie, tak kluczowe dla sukcesu osobistego i zawodowego absolwentów i absolwentek szkół branżowych. Zaprezentowany został model działania samorządów uczniowskich, dopasowany do specyfiki funkcjonowania szkół branżowych, a przetestowany w sześciu szkołach uczestniczących w projekcie. Omówiono także działania SU, które wypełniają wymogi prawa oświatowego oraz konstruktywnie angażują młodych ludzi w życie szkoły.

Panele dyskusyjne dotyczyły następujących zagadnień:

– Wyzwania samorządności uczniowskiej oraz szanse na jej wzmocnienie – temat omawiały Joanna Pietrzsik, Ewelina Bartosik, Justyna Symańska, Fundacja Civis Polonus.

– W jaki sposób wzmacniać konstruktywny głos uczniów i uczennic na sprawy szkoły –  propozycje zmian podały Paulina Piechna – Więckiewicz podsekretarz stanu w MEN pełnomocnik ministra ds. zdrowia psychicznego, dr hab. Przemysław Sadura prof. Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Agnieszka Świeczka członkini zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji, Grażyna Nosarzewska opiekunka Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu, realizatorzy projektu.

– Prezentacja dobrych praktyk działania samorządności uczniowskiej w szkołach branżowych, zrealizowanych w ramach projektu.

Głos w tym temacie zabrali: Piotr Sienkiewicz Fundacja Civis Polonus, realizatorzy projektu – uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu, Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu, Zespołu Szkół Technicznych i Informatycznych w Elblągu, Zespołu Szkół Malinowo, Irena Paździech – doradczyni w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Marzena Murawska kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE w Warszawie.

Projekt realizowany przez Fundację Civis Polonus w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny był finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.

Andrzej Suchenek (Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji)
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji m.in. Andrzej Suchenek (Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji)

Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2024