Szkolenie dla pracowników ORE prezentujące działania Wydziału Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy

W związku z prowadzonym Nadzorem Pedagogicznym w roku szkolnym 2023/2024 w module wspomaganie, pracownicy Wydziału Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Wydziału Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy zorganizowali szkolenie dla pracowników ORE prezentujące działania Wydziału Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy w celu ich upowszechniania.

Szkolenie odbyło się w dniu 26 stycznia 2024 r. w Auli ORE. Przybyłych gości przywitała Agnieszka Karczewska-Gzik, Kierownik Wydziału Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej. Następnie wystąpiła Magdalena Mrozkowiak, Kierownik Wydziału Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy prezentując główne zadania i obszary działalności wydziału. Kolejną prelegentką była Teresa Rafał, Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, która przedstawiła uczestnikom spotkania najważniejsze zagadnienia związane z cyklem kształcenia w zawodzie krawiec, technik przemysłu mody i technik stylizacji.

Na zakończenie  Agnieszka Karczewska-Gzik podsumowała spotkanie, wskazując na jakość przekazanych treści oraz  podziękowała przybyłym za udział w spotkaniu.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego