Przykładowe metody i formy pracy na lekcjach matematyki dla uczniów słabowidzących w klasie zróżnicowanej pod względem potrzeb edukacyjnych w ogólnodostępnej szkole podstawowej

Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli matematyki drugiego etapu edukacyjnego, pracujących w klasie zróżnicowanej, w której znajduje się uczeń słabowidzący, korzystający z czarnego druku. Opracowanie podzielone zostało na część teoretyczną oraz praktyczną.

Pierwsza część dotyczy zagadnień związanych z charakterystyką najczęstszych wad wzroku oraz ich konsekwencji. Przedstawiono również sposoby rozpoznawania potrzeb ucznia słabowidzącego, dostosowywania materiałów i pomocy dydaktycznych oraz budowania pozytywnych relacji w klasie. W tekście znajdują się także wskazówki praktycznego wykorzystania informacji zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Druga część publikacji zawiera informacje o sposobie pozyskiwania oraz adaptowania dostępnych na rynku pomocy dydaktycznych do możliwości wzrokowych uczniów słabowidzących, przykładowe scenariusze, samodzielnie wykonane pomoce dydaktyczne oraz materiały pomocnicze do pracy na lekcjach matematyki.

Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2021