Szkolenia z wykorzystaniem TUW

Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z wykorzystaniem TUW a rozpoznawanie i rozwijanie zdolności matematyczno-logicznych i przyrodniczych.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do rozpoznawania zdolności matematyczno-logicznych oraz przyrodniczych u uczniów oraz prowadzenia procesu wsparcia. Adresatami szkolenia są specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół podstawowych, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Planowany termin szkolenia: czerwiec 2016

 

Diagnoza uzdolnień językowych uczniów z wykorzystaniem Testu Uzdolnień Wielorakich a rozwijanie zainteresowań czytelniczych

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do stosowania Testu Uzdolnień Wielorakich oraz planowania pracy z uczniami wykazującymi uzdolnienia językowe na I i  II etapie edukacyjnym – rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów. Adresatami szkolenia są nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczny, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Planowany termin szkolenia: marzec 2016

 

Informacji szczegółowych udziela:

Izabella Lutze
Izabella.lutze@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 36

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa