Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi – Kontakt

Ośrodek Rozwoju Edukacji
ul. Polna 46a
00-644 Warszawa
tel. 22 570 83 00

Izabella Lutze – kierownik wydziału
tel. 22 570-83-36
izabella.lutze@ore.edu.pl

Artur Matejkowski
tel. 22 570-83-40
artur.matejkowski@ore.edu.pl

Natalia Fryzowicz
tel. 22 570-83-54
natalia.fryzowicz@ore.edu.pl

Zespół Diagnozy Psychologiczno – Pedagogicznej:

Izabella Lutze – kierownik
tel. 22 570-83-36
izabella.lutze@ore.edu.pl

Anna Roszkiewicz – menedżer
tel. 22 570-83-08
anna.roszkiewicz@ore.edu.pl

Zespół Modelu Szkolenia i Doradztwa dla kadr edukacji włączającej:

Izabella Lutze – kierownik
tel. 22 570-83-36
izabella.lutze@ore.edu.pl

Anna Roszkiewicz – menedżer
tel. 22 570-83-08
anna.roszkiewicz@ore.edu.pl

Katarzyna Leśniewska – ekspert merytoryczny
tel. 22 570-83-46

katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl

Artur Matejkowski – ekspert merytoryczny
tel. 22 570-83-40
artur.matejkowski@ore.edu.pl

Izabela Pasztaleniec – ekspert merytoryczny
tel. 22 570-83-18
izabela.pasztaleniec@ore.edu.pl

Agnieszka Suśniak – specjalista
tel. 22 570-83-47
agnieszka.susniak@ore.edu.pl

Katarzyna Nowakowska – ekspert merytoryczny
tel. 22 570-83-59
katarzyna.nowakowska@ore.edu.pl

Zespół Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW):

Iza Lesińska
tel. 22 570 83 51
Iza.lesinska@ore.edu.pl

Monika Dobrowolska – ekspert merytoryczny
tel.: 22 570 83 02
monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Karolina Strugińska – specjalista ds. WCAG
tel.:  22 345 37 59
karolina.struginska@ore.edu.pl

Sylwia Herod – ekspert merytoryczny
tel.: 22 570 83 03
sylwia.herod@ore.edu.pl

Wioletta Jaskólska – ekspert merytoryczny
tel.: 22 570 83 20
wioletta.jaskolska@ore.edu.pl

Jolanta Nawrocka – ekspert merytoryczny
tel.: 22 570 83 55
jolanta.nawrocka@ore.edu.pl

Anna Przybysz – menedżer projektu
tel.: 22 570 83 49
anna.przybysz@ore.edu.pl

Maria Kazimierczak
ekspert ds. zgodności SCWEW z przepisami prawa
tel.: 22 570 83 44
maria.kazimierczak@ore.edu.pl

Małgorzata Świderska
ekspert ds. organizacji pracy szkoły wdrażającej założenia edukacji włączającej
tel.: 22 570 83 16
malgorzata.swiderska@ore.edu.pl

Aneta Żurek
ekspert ds. oligofrenopedagogiki i całościowych zaburzeń rozwoju
tel.: 22 570 83 44
aneta.zurek@ore.edu.pl

Zespół SCWEW 2 – Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Izabella Lutze – Kierownik Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami
izabella.lutze@ore.edu.pl

Agnieszka Pietryka – kierownik projektu SCWEW2
agnieszka.pietryka@ore.edu.pl

Ewa Broma-Bąk – menedżer projektu
ewa.broma-bak@ore.edu.pl

Justyna Ilczuk – specjalista
justyna.ilczuk@ore.edu.pl

Ewa Wojnicka – specjalista
ewa.wojnicka@ore.edu.pl

Emilia Ruta – specjalista
emilia.ruta@ore.edu.pl

Weronika Jakubowska – specjalista
weronika.jakubowska@ore.edu.pl

Dariusz Kuligowski – ekspert
dariusz.kuligowski@ore.edu.pl

Monika Wąsowicz – ekspert
monika.wasowicz@ore.edu.pl

Joanna Kulesza – ekspert
joanna.kulesza@ore.edu.pl

Zespół projektu Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-
pedagogicznego

Izabella Lutze – kierownik
e-mail: izabella.lutze@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-36

Anna Roszkiewicz – menedżer
e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-08

Katarzyna Leśniewska – ekspert merytoryczny
e-mail: katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-46

Izabela Pasztaleniec – ekspert merytoryczny
e-mail: izabela.pasztaleniec@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-18

Natalia Fryzowicz – specjalista
e-mail: natalia.fryzowicz@ore.edu.pl

Jan Biernacki –  referent – asystent projektu
e-mail: jan.biernacki@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-58

Anna Piłacik – referent ds. administracyjnych
e-mail: anna.pilacik@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-64

Anna Osadzińska – specjalista ds. grantowych
e-mail: anna.osadzinska@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-65

Dominika Bartoszewicz – specjalista ds. administracyjnych
e-mail: dominika.bartoszewicz@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 66

Marek Sołtysiak – referent ds. Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
e-mail: marek.soltysiak@ore.edu.pl
tel. tel. 22 570 83 67

Artur Matejkowski  – ekspert merytoryczny
tel. 22 570-83-40
artur.matejkowski@ore.edu.pl

Karolina Domańska  – ekspert merytoryczny
tel. 22 570-83-39
karolina.domanska@ore.edu.pl

Agnieszka Suśniak – ekspert merytoryczny
tel. 22 570-83-47
agnieszka.susniak@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa