Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi – Kontakt

Ośrodek Rozwoju Edukacji
ul. Polna 46a
00-644 Warszawa
tel. 22 570 83 00

Izabella Lutze  kierownik wydziału
tel. 22-570-83-36
izabella.lutze@ore.edu.pl

Artur Matejkowski
Tel. 22-570-83-40
artur.matejkowski@ore.edu.pl

Karolina Domańska
tel. 22-570-83-39
karolina.domanska@ore.edu.pl

Zespół Diagnozy Psychologiczno – Pedagogicznej:

Izabella Lutze – kierownik
tel. 22-570-83-36
izabella.lutze@ore.edu.pl

Anna Roszkiewicz – menedżer
tel. 22-570-83-08
anna.roszkiewicz@ore.edu.pl

Zespół Modelu Szkolenia i Doradztwa:

Izabella Lutze – kierownik
tel. 22 570-83-36

izabella.lutze@ore.edu.pl

Anna Roszkiewicz – menedżer

tel. 22 570-83-08
anna.roszkiewicz@ore.edu.pl

Katarzyna Leśniewska – ekspert merytoryczny
tel. 22 570-83-46

katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl

Artur Matejkowski – ekspert merytoryczny
tel. 22 570-83-40

artur.matejkowski@ore.edu.pl

Izabela Pasztaleniec – ekspert merytoryczny

tel. 22 570-83-18
izabela.pasztaleniec@ore.edu.pl

Agnieszka Suśniak – specjalista

tel. 22 570-83-47
agnieszka.susniak@ore.edu.pl

Ewa Wroczyńska – ekspert merytoryczny

tel. 22 570-83-08
ewa.wroczynska@ore.edu.pl

Zespół Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW):

Agnieszka Pietryka – kierownik
tel.: 22 570 83 51
agnieszka.pietryka@ore.edu.pl

Katarzyna Cichocka-Segiet ekspert ds. pedagogiki terapeutycznej i leczniczej
tel.: 22 570 83 49
katarzyna.cichocka segiet@ore.edu.pl

Monika Dobrowolska – ekspert merytoryczny
tel.: 22 570 83 02
monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Katarzyna Gańko specjalista ds. WCAG
tel.: 22 570 83 30
katarzyna.ganko@ore.edu.pl

Urszula Grygier ekspert ds. oligofrenopedagogiki
tel.: 22 570 83 49
urszula.grygier@ore.edu.pl

Sylwia Herod – ekspert merytoryczny
tel.: 22 570 83 03
sylwia.herod@ore.edu.pl

Wioletta Jaskólska ekspert merytoryczny
tel.: 22 570 83 20
wioletta.jaskolska@ore.edu.pl

Kazimiera Krakowiak ekspert ds. surdopedagogiki
tel.: 22 570 83 29
kazimiera.krakowiak@ore.edu.pl

Małgorzata Kummant ekspert merytoryczny
tel.: 22 570 83 20
malgorzata.kummant@ore.edu.pl

Jolanta Nawrocka ekspert merytoryczny
tel.: 22 570 83 49
jolanta.nawrocka@ore.edu.pl

Anna Przybysz menedżer projektu
tel.: 22 570 83 49
anna.przybysz@ore.edu.pl

Agata Radzka ekspert ds. tyflopedagogiki
tel.: 22 570 83 49
agata.radzka@ore.edu.pll

Zespół SCWEW 2 – Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Izabella Lutze – Kierownik Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami
izabella.lutze@ore.edu.pl

Marta Bielawska – kierownik projektu SCWEW2
marta.bielawska@ore.edu.pl

Ewa Broma-Bąk – menedżer projektu
ewa.broma-bak@ore.edu.pl

Katarzyna Leśniewska – ekspert
katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl

Artur Matejkowski ekspert
artur.matejkowski@ore.edu.pl

Agnieszka Suśniak – ekspert
agnieszka.susniak@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 26 października 2020