Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi – Kontakt

Ośrodek Rozwoju Edukacji
ul. Polna 46a
00-644 Warszawa
tel. 22 570 83 00

Natalia Fryzowicz – kierownik wydziału
tel. 22 570-83-54
natalia.fryzowicz@ore.edu.pl

Zespół projektu Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-
pedagogicznego

Katarzyna Nowakowska – kierownik
e-mail: katarzyna.nowakowska@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-59

Anna Roszkiewicz – menedżer
e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-08

Jan Biernacki –  referent – asystent projektu
e-mail: jan.biernacki@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-58

Anna Osadzińska – specjalista ds. grantowych
e-mail: anna.osadzinska@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-65

Dominika Bartoszewicz – specjalista ds. administracyjnych
e-mail: dominika.bartoszewicz@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 66

Marek Sołtysiak – referent ds. Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
e-mail: marek.soltysiak@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 67

Agnieszka Suśniak – ekspert merytoryczny
tel. 22 570-83-47
e-mail: agnieszka.susniak@ore.edu.pl

Magdaleny Dębiak
tel. 22 570-83-39
e-mail: magdalena.debiak@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa