Odkrywamy talenty − Regulaminy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. działania realizowane w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrażanie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” będą kontynuowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Szkoły i placówki zainteresowane przystąpieniem do Sieci Szkół Odkrywców Talentów i Miejsc Odkrywania Talentów proszone są o kontakt z Wydziałem SPE.

Regulaminy obowiązujące od 13 lipca 2018 r.

REGULAMIN przyznawania tytułu „Szkoła Odkrywców Talentów”

REGULAMIN przyznawania tytułu „Miejsce Odkrywania Talentów”

 

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2018