Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów − programowanie przyszłości!

 

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

Organizator: Stowarzyszenie „Talent”
Aktualności i informacje o bieżącej edycji olimpiady: www.oig.edu.pl

 

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów to ogólnopolska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych, realizowana przez Stowarzyszenie Talent.

W ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” zrealizowano 4 edycje olimpiady.

 

Jej głównym celem jest zainteresowanie uczniów informatyką poprzez rozwiązywanie ciekawych i inspirujących zadań i wyzwań informatycznych z zastosowaniem podejścia algorytmicznego i podejmowania decyzji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Olimpiada stała się bardzo ważnym wydarzeniem w terminarzu każdego młodego informatyka.

Innowacyjność projektu

Nowa formuła Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów zakłada:

  • Realizację zawodów indywidualnych i drużynowych.
  • Zastosowanie nowych technologii dostosowanych do potrzeb uczniów – stworzenie platformy edukacyjnej stanowiącej nowatorskie narzędzie pracy zadania.oig.edu.pl
  • Przedstawienie i promowanie informatyki jako nauki interdyscyplinarnej w obrębie przedmiotów ścisłych.
  • Kształtowanie i rozwijanie postaw i umiejętności pracy w zespole.
  • Włączenie nauczycieli i opiekunów w działania służące optymalnemu rozwojowi młodzieży.

W ramach projektu zorganizowane zostały także dwa letnie obozy naukowo-treningowe.

Zapraszamy do lektury materiałów (m.in. treści i omówienia zadań olimpijskich) wypracowanych w ramach olimpiady. {phocadownload view=category|id=92|target=s}

Opracowanie: Stowarzyszenie Talent – partner projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.

 

 


 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa