Odkrywamy talenty − Mapy MOT, SOT

Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji tworzone są ogólnopolskie mapy szkolnych i pozaszkolnych miejsc odkrywania talentów, promujących szkoły, instytucje i organizacje wspierające uzdolnienia dzieci i młodzieży. Umieszczenie placówki na tej mapie jest ściśle związane z przyznaniem tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” lub „Miejsca Odkrywania Talentów” pod patronatem Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji. Placówki, którym przyznany zostanie tytuł otrzymują także tablice oraz list gratulacyjny. Działanie to ułatwi wymianę dobrych praktyk między wszystkimi placówkami wyróżnionymi tytułem, pomoże również w dotarciu do nich zainteresowanym uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Sieci „Szkół Odkrywców Talentów” (SOT) i „Miejsc Odkrywania Talentów” (MOT) powstały w 2010 r. w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zainteresowanie placówek tą inicjatywą obrazują mapy SOT i MOT.

Z reformą systemu edukacji w roku szkolnym 2017/2018 wiąże się zmiana ustroju szkolnego. W związku z tym proponujemy rozwiązanie, które umożliwi zarówno zachowanie trwałości dotychczasowej mapy SOT, jak i da możliwość zamieszczania szkół, które otrzymają Tytuł po zmianie ustroju.

Funkcjonować będą dwie mapy „Szkół Odkrywców Talentów”: jedna w latach 2010–2016/2017, a druga od 2017/2018.

Wszystkie placówki, które dotychczas otrzymały Tytuł powinny spełniać wymagania regulaminowe na dotychczasowych warunkach. Natomiast szkoły, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży, zapraszamy do ubiegania się o nadanie Tytułu zgodnie z Regulaminem.Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ostatnia aktualizacja: