Odkrywamy talenty − Formularze i formatka

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. działania realizowane w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrażanie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” będą kontynuowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Szkoły i placówki zainteresowane przystąpieniem do Sieci Szkół Odkrywców Talentów i Miejsc Odkrywania Talentów proszone są o kontakt z Wydziałem SPE.

Treść archiwalna 

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji przyznaje tytuł placówce, która podejmuje systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z  Regulaminami przyznawania tytułów. Weryfikowane będą tylko formularze zgłoszeniowe poprawnie wypełnione.

Problemy z wydrukiem wniosków Szkół Odkrywców Talentów

Informujemy, że w przypadku problemu z wydrukiem wniosku SOT, prosimy o przesłanie wiadomości na e-mail: talenty@ore.edu.pl . W treści prosimy o podanie nazwy placówki, która jest zgłaszana do programu „Szkoła Odkrywców Talentów”, nazwy województwa, powiatu oraz numer telefonu kontaktowego do osoby wysyłającej zgłoszenie. W odpowiedzi zostanie wysłany do Państwa indywidualny link, pod którym będzie można pobrać wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Prosimy pamiętać, aby na wniosku papierowym znalazł się podpis dyrekcji placówki, pieczęć szkoły i dyrekcji. Wniosek w wersji papierowej prosimy o przesłanie na adres:

Ośrodek Rozwoju Edukacji
„Szkoła Odkrywców Talentów”
ul. Polna 46a
00-644 Warszawa

W razie trudności z zapisaniem wniosku elektronicznego, zapraszamy do śledzenia informacji zamieszczanych na naszej stronie. W przypadku przekroczenia limitu znaków, prosimy o zmniejszenie liczby słów w poszczególnych polach.
Dopuszczalnymi znakami są tylko kropki i przecinki.
System nie przyjmuje: cudzysłowów, średników, myślników, ukośników, nawiasów. Wpisanie ich do wniosku spowoduje odrzucenie wniosku, a tym samym nie zapisanie formularza zgłoszeniowego w bazie danych.


Tablica przyznawana placówce, która otrzymała tytuł
„Szkoły Odkrywców Talentów”
Tablica przyznawana placówce, która otrzymała tytuł
„Miejsca Odkrywania Talentów”
alt alt

alt Plakat „Tu odkrywamy talenty” format A4
Plakat „Tu odkrywamy talenty” format A3

Oprac.: Klaudia Korzeniecka


alt
Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2018