Relacja z konferencji regionalnej w Krakowie

W dniu 25 października 2013 r. w Krakowie odbyła się piąta z cyklu 12 regionalnych konferencji informacyjno – promocyjnych organizowana w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. W szczególności konferencja ta poświęcona była metodom pracy szkoły z uczniem zdolnym w obszarze wspierania i rozwijania uzdolnień humanistycznych, artystycznych oraz sportowych.

Konferencja była adresowana do przedstawicieli kuratoriów, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli szkół, w tym Szkół Odkrywców Talentów oraz Miejsc Odkrywania Talentów. Ogółem w wydarzeniu uczestniczyło około 130 osób.

 

Spotkanie rozpoczęła Pani Katarzyna Stępniak – przedstawicielka ORE, ekspert merytoryczny w projekcie. Przedstawiła dotychczasowe oraz planowane działania podejmowane w ramach projektu.

Wykład inauguracyjny wygłosiła Pani dr Barbara Wolny z Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Tematem jej wystąpienia była „Promocja aktywności fizycznej w szkole – praca z uczniem zdolnym”.

Kolejnym prelegentem był Pan Artur Matejkowski – przedstawiciel Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN. Zaprezentował on ofertę Ministerstwa i podejmowane działania dla wspierania oraz promowania uczniów zdolnych.

W dalszej części konferencji uczestnicy wzięli udział w sesjach tematycznych:

  1. Tutoring wychowawczy i dydaktyczny alternatywną formą pracy z uczniem – wnioski z 5 lat doświadczeń – Sławomir Ratajczak, Kolegium Tutorów we Wrocławiu.
  2. Opracowanie i modyfikowanie programów nauczania – dr Gabriela Olszowska, Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Krakowie.
  3. Jak rozwijać zdolności językowe – pozwólmy dzieciom myśleć i tworzyć – dr Barbara Wolny, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.
  4. Wpływ postawy nauczyciela na postawę i zaangażowanie uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie i artystycznie – Dariusz Miziołek, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. 

Po zakończeniu sesji tematycznych uczestnicy konferencji mogli wysłuchać kolejnego wykładu plenarnego, który wygłosiła pani Pani dr Gabriela Olszowska. Jego tematem był: „Indywidualny program i tok nauki w kontekście uzdolnień artystycznych’’.

Ostatnie wystąpienie wygłosiła Pani Katarzyna Gut, koordynator projektu „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II, i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”, reprezentująca Ośrodek Rozwoju Edukacji. Przedstawiła informacje na temat projektów językowych realizowanych przez ORE.

Spotkanie podsumowała i zakończyła Katarzyna Stępniak.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom, Uczestnikom za liczne przybycie, aktywny udział i cenne dyskusje.

 

Zespół projektowy Ucznia Zdolnego

 Ostatnia aktualizacja: