Poszukujemy moderatorów Kursu e-learningowego Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) − poziom zaawansowany.

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.1, poszukuje chętnych do współpracy w charakterze moderatorów Kursu e-learningowego Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE)- poziom zaawansowany.


Kurs odbędzie się na platformie internetowej ORE w miesiącu luty-maj 2013r. Liczba uczestników kursu została określona na około 30 osób.
 
 
Obowiązki osób zaangażowanych w realizację zadania obejmują:
 1. uczestniczenie w jednodniowym spotkaniu konsultacyjnym w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.
 2. udział w przygotowawczym kursie e-learningowym dla moderatorów wspierających doskonalenie SORE (3 tygodnie)
 3. praca na platformie internetowej w charakterze moderatora kursu e-learningowego SORE – poziom zaawansowany
 • udzielanie informacji zwrotnej uczestnikom kursu (30 informacji zwrotnych)
 • moderacja forum (min. 2 godz. tygodniowo)
 • utrzymywanie bieżącego kontaktu z uczestnikami kursu (min. 2 godz. tygodniowo)
 • przygotowanie sprawozdania po III i VI module według wskazówek zamawiającego)
 • testowanie narzędzia informatycznego, na którym będą prowadzone kursy
 • bieżąca współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.
 
 
Warunki przystąpienia:
 • wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie,
 • znajomości problematyki doskonalenia nauczycieli i podnoszenia jakości pracy szkół i przedszkoli,
 • posługiwania się narzędziami nowoczesnych technologii,
 • doświadczenie w pracy z e-learningiem,
 • dysponowania czasem potrzebnym na wykonanie zadań.
 • udział w realizacji projektów związanych z wdrażaniem zmian w oświacie, w roli eksperta, trenera, autora materiałów szkoleniowych.
 • kwalifikacje z zakresu edukacji dorosłych, kształcenia ustawicznego, ukończonych kursów trenerskich (udokumentowana liczba godzin min.270).
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób dorosłych – kadry systemu oświaty (udokumentowana liczba godzin min. 270),
 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łączne zaangażowanie Eksperta w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO (realizowanych np. w ramach PO KL) nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie.
 
 
Celem kursu internetowego (SORE poziom zaawansowany) jest:
 • Zachęcanie do współpracy i wymiany doświadczeń
 • žWspieranie SORE poprzez utrwalenie nabytych wcześniej umiejętności i wzbogacanie warsztatu o nowe metody i przydatne materiały
 • žPropagowanie twórczych pomysłów SORE oraz umożliwienie pokazania własnego warsztatu pracy
 • žIntegracja środowiska SORE jako nowej grupy zawodowej działającej w obszarze edukacji
 • žKształtowanie umiejętności korzystania z platformy internetowej
ž  
Kandydaci proszeni są o pobranie i wypełnienie formularza 
ž  
Ostateczny termin zgłoszenia: 04.02.2013r.
žOgłoszenie wyników rekrutacji: 15.02.2013r.
 
Więcej informacji na temat zadania udzieli: Joanna Soćko
e-mail: joanna.socko@ore.edu.pl
tel: 22 3453704
 
 
 
 

Oprac.: Joanna Soćko


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa