Informacje o wysyłce poradników

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończona została wysyłka poradników zamówionych do dnia 28 września 2012 r. :

1. „Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych” pod redakcją prof. dr hab. Wiesławy Limont, dr Joanny Cieślikowskiej i Dominiki Jastrzębskiej
2. „Jak pracować ze zdolnymi. Poradnik dla nauczycieli i rodziców” autorstwa Marcina Brauna i Marii Mach
3. „Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczyciela” autorstwa I. Fechner-Sędzickiej, B. Ochmańskiej, W. Odrobiny
5. „Jak zainteresować uczniów astronomią w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej?” autorstwa K. Gołębiowskiego, M. Kamińskiego, K. Rochowicza, B. Sobczuka

Nowe zamówienia oraz zamówione do tej pory poradniki:

4. „Poradnik pracy z uczniem zdolnym w zakresie fizyki w szkole ponadgimnazjalnej ” autorstwa W. Zielicza
6. „Klubik małego matematyka – rozwijanie aktywności matematycznych u dzieci I etapu edukacyjnego" autorstwa Bożena Rożek, Elżbieta Urbańska
7. „Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik nauczyciela matematyki – pod red. Małgorzaty Mikołajczyk

będą realizowane pod koniec roku 2012. Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na przesyłki.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa