Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego – Aktualności

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego – Aktualności

Platforma dotycząca turnusów dla młodocianych pracowników

fot. Adobe Stock

22 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie online w sprawie utworzenia ogólnopolskiej platformy dotyczącej turnusów dokształcania młodocianych pracowników, zorganizowane przez Wydział Edukacji dla Rynku Pracy oraz Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Informacja Organizatora Konkursu o terminie oceny zgłoszeń do konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” nadesłanych w terminie do 26 czerwca 2020 roku

lOGO KONKURSU: szkoła dla pracodawców_VII edycja

Ze względu na przedłużenie terminu przesyłania zgłoszeń do VII edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”, w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną informujemy, że zmianie uległ także termin dokonania oceny nadesłanych zgłoszeń. Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie dokona oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń w terminie 31.08.2020 r. – 04.09.2020 r. O wynikach Konkursu poinformujemy w kolejnym komunikacie. Zapraszamy do śledzenia aktualności […]

Kurs e-learningowy „Praca na platformie Moodle”

fot.Fotolia.com

W kwietniu bieżącego roku Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego zorganizował kurs „Praca na platformie Moodle”. I edycję kursu ukończyło 35 osób, natomiast II edycję – 27 osób. Obecnie realizowana jest III edycja kursu, na którą zapisało się 35 osób. Do kolejnej, IV edycji jest zapisanych 27 osób. Łącznie w ciągu miesiąca Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego przeszkolił 105 osób. Celem kursu jest przygotowanie […]

Kurs e-learningowy „Praca na platformie Moodle”

fot.Fotolia.com

Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów, pracujących na wszystkich etapach edukacji do udziału w bezpłatnym kursie e-learningowym „Praca na platformie Moodle”. Kurs prowadzony będzie od 27 marca do 9 kwietnia 2020 r.

Konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”– edycja VII

lOGO KONKURSU: szkoła dla pracodawców_VII edycja

Zapraszamy szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące w zawodach do udziału w siódmej edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”. Do udziału zachęcamy wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, prowadzące kształcenie zawodowe. Celem konkursu jest promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym. Czas trwania konkursu: marzec – czerwiec 2020 r. Aby wziąć […]