Szkolenie „Platforma Moodle w szkolnictwie branżowym”

©pressmaster_Photogenica
©pressmaster_Photogenica

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Platforma Moodle w szkolnictwie branżowym”, które odbędzie się w terminie 19 kwietnia – 16 maja 2021 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów, nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli specjalistów, nauczycieli centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczycieli publicznych centrów kształcenia ustawicznego.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykorzystania platformy Moodle do tworzenia i konfigurowania nowych kursów do prowadzenia szkoleń, zajęć, lekcji, zespołów, informatorów wspomagających kształcenie branżowe.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową w trybie asynchronicznym i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie będą zapoznawać się z proponowanymi w ramach programu szkolenia treściami oraz wykonywać zadania.

Treści kształcenia podzielono na moduły tematyczne:

  • Tworzenie i konfiguracja kursu
  • Dodawanie i konfiguracja zasobów
  • Tworzenie i konfiguracja testu
  • Komunikacja z uczestnikami kursu
  • Podstawy prawa autorskiego w świetle publikacji internetowych.

Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy wypełnić formularz rekrutacyjny. Link do rekrutacji będzie aktywny do momentu wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje, zasady rekrutacji oraz zapisy

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2022