Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego

Podsumowanie konferencji Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji LOWE jako nowe oblicze edukacji dla dorosłych

27 kwietnia br. odbyła się konferencja on-line „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji jako nowe oblicze edukacji dla dorosłych”, zorganizowana przez Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Głównym celem seminarium było przedstawienie zasad funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji oraz perspektywy ich rozwoju w systemie oświaty. Wydarzenie skierowane było do pracowników: placówek doskonalenia nauczycieli, gminnych i miejskich ośrodków kultury, urzędów pracy, kuratoriów […]

Konferencja Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) jako nowe oblicze edukacji dla dorosłych

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w  konferencji „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) jako nowe oblicze edukacji dla dorosłych”, organizowanej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Konferencja odbędzie się 27 kwietnia 2022 r.

Zintegrowana Strategia Umiejętności

©-elnur/Photogenica

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 jest wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności − rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa