Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego

Konferencja „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu zapraszają na konferencję  „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”. Wydarzenie, które realizowane będzie w formule on-line, odbędzie się 28 maja br. w godz. 10.00–14.30.

ORE na konferencji „Nowoczesna szkoła zawodowa warunkiem sukcesu edukacyjnego ucznia”

fot. Fotolia.com

13 kwietnia 2021 roku odbyła się konferencja „Nowoczesna szkoła zawodowa warunkiem sukcesu edukacyjnego ucznia”, zorganizowana przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (RZPWE) w Opolu. Konferencja została zainaugurowana przez Dyrektora RZPWE Lesława Tomczaka − Ambasadora „Polskiego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2020”.

Platforma dotycząca turnusów dla młodocianych pracowników

fot. Adobe Stock

22 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie online w sprawie utworzenia ogólnopolskiej platformy dotyczącej turnusów dokształcania młodocianych pracowników, zorganizowane przez Wydział Edukacji dla Rynku Pracy oraz Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa