Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego

Zintegrowana Strategia Umiejętności

©-elnur/Photogenica

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 jest wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności − rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

Szkolenie „Przygotowanie pytań testowych i testów z zasobów Moodle”

© postmodernstudio / Bank zdjęć Photogenica

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Przygotowanie pytań testowych i testów z zasobów Moodle”, które odbędzie się w terminie 5-23 lipca 2021 r. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów, nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli specjalistów, nauczycieli centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla […]

Relacja z konferencji „Edukacja zawodowa – doświadczenie i wyzwania”

fot. adobe stock.com

W dniu 28 maja 2021 roku w Łodzi odbyła się konferencja on-line „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”. Konferencję otworzyli:  Sylwia Ługowska-Bulak – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Lidia Leśniewicz – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu oraz  Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty.

Relacja z konferencji „Organizacja nadzoru pedagogicznego w szkolnictwie branżowym w dobie pandemii”

fot. Fotolia.com

Koronawirus SARS-CoV-2 zmienił nasze życie. Rano, 4 marca 2020 r. podano w Polsce do publicznej wiadomości, iż potwierdzono dwa pierwsze przypadki zakażenia. Od tego czasu systematycznie dzień po dniu nasza rzeczywistość zmieniała się jak w filmach science fiction, także ta szkolna. I chociaż od kilku lat wstecz, publikowane na stronie dzisiejszego MEiN, podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa nakazywały rozwijanie kompetencji cyfrowej uczniów i nauczycieli, nauczanie zdalne sprawiało […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa