Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego

Szkolenie „Efektywne zarządzanie czasem przez nauczyciela”

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie „Efektywne zarządzanie czasem przez nauczyciela” realizowane w formie on-line na Platformie Edukacyjnej. Rekrutacja zostanie zakończona w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. godz. 8:00.

Kurs e-learningowy „Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle”

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatny kurs „Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle”  realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej. Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy będą przygotowywać kursy on-line w swojej placówce. Tworzenie kursu on-line wymaga odpowiedniego metodycznego przygotowania zajęć, w tym opanowania umiejętności tworzenia i doboru materiałów dydaktycznych, prawidłowego komponowania i […]

Szkolenie e-learningowe „Prowadzenie kursów online” – edycja 10

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie „Prowadzenie kursów online” realizowane w formie on-line na Platformie Edukacyjnej. Rekrutacja zostanie zakończona w dniu 16.05.2017 r., godz. 23:59 Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego. 

Szkolenie e-learningowe „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle” 

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle” realizowany w formie online na Platformie Edukacyjnej. Rekrutacja zostanie zakończona w dniu 10.02.2017 r., godz. 10.00. Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Więcej informacji: Andrzej Brzozowski email: andrzej.brzozowski@ore.edu.pl, telefon: (22) 345-37-13

Szkolenie e-learningowe „Prowadzenie kursów online”

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie „Prowadzenie kursów online” realizowany w formie online na Platformie Edukacyjnej. Rekrutacja zostanie zakończona w dniu 24.01.2017 r., godz. 10.00. Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Więcej informacji: Piotr Czajka, piotr.czajka@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 80.

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego − zadania

Do zadań Wydziału Wspierania Kształcenia Zawodowego (WKZ) należy w szczególności: Rozpoznawanie i analiza potrzeb edukacyjnych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, oraz nauczycieli doradców metodycznych w zakresie wspomagania szkół i placówek w obszarze kształcenia zawodowego; Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez […]