Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego

Szkolenie e-learningowe „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle” 

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle” realizowany w formie online na Platformie Edukacyjnej. Rekrutacja zostanie zakończona w dniu 10.02.2017 r., godz. 10.00. Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Więcej informacji: Andrzej Brzozowski email: andrzej.brzozowski@ore.edu.pl, telefon: (22) 345-37-13

Szkolenie e-learningowe „Prowadzenie kursów online”

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie „Prowadzenie kursów online” realizowany w formie online na Platformie Edukacyjnej. Rekrutacja zostanie zakończona w dniu 24.01.2017 r., godz. 10.00. Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Więcej informacji: Piotr Czajka, piotr.czajka@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 80.

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego − zadania

Do zadań Wydziału Wspierania Kształcenia Zawodowego (WKZ) należy w szczególności: Rozpoznawanie i analiza potrzeb edukacyjnych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, oraz nauczycieli doradców metodycznych w zakresie wspomagania szkół i placówek w obszarze kształcenia zawodowego; Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez […]

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego − kursy i konferencje

Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych Kurs jest szansą na udoskonalenie warsztatu pracy dla nauczycieli pracujących z tym wymagającym odbiorcą. Projektując ten kurs pamiętano o tym, że jego uczestnik jest również osobą dorosłą. A zatem, zarówno forma, jak i treść kursu będą mogły być wykorzystane w praktyce nauczycielskiej. Podczas kursu uczestnicy zdobędą doświadczenie uczenia się w formie e-learning, […]

Kurs: Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatny kurs „Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej. Rekrutacja zostanie zakończona w dniu 12.01.2017 r., godz. 10.00. Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Więcej informacji  Magdalena Mrozkowiak , tel. 22 345 37 04.

Idź do góry