Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego − zadania

Do zadań Wydziału Wspierania Kształcenia Zawodowego (WKZ) należy w szczególności: Rozpoznawanie i analiza potrzeb edukacyjnych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, oraz nauczycieli doradców metodycznych w zakresie wspomagania szkół i placówek w obszarze kształcenia zawodowego; Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego; Wspieranie […]

Kurs e-learningowy „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym”

Ogłaszamy rekrutację na bezpłatny kurs e-learningowy „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym”, który będzie realizowany w terminie od 31 lipca do 27 sierpnia 2019 roku. Kurs adresowany jest do pracowników bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Celem kursu jest: wzrost wiedzy uczestników w zakresie organizacyjnych i programowych zmian w kształceniu zawodowym, podniesienie umiejętności pracowników systemu wsparcia w obszarze wspomagania nauczycieli we wdrażaniu zmian w kształceniu branżowym. Aby […]

Kurs: Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatny kurs „Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej. Rekrutacja zostanie zakończona w dniu 12.01.2017 r., godz. 10.00. Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Więcej informacji  Magdalena Mrozkowiak , tel. 22 345 37 04.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa