Wizyty 2013

Wizyty 2013

Wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki Gruzji

14 maja 2013 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się wizyta studyjna 10 osobowej grupy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki Gruzji, oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, będących członkami grup roboczych powołanych przez gruziński MEiN. Wizyta studyjna miała na celu pomóc jej uczestnikom wypracować strategię włączenia edukacji przedszkolnej w system oświaty, a także sposoby współpracy w tym zakresie z samorządami lokalnymi. Organizatorem i koordynatorem wizyty po stronie polskiej […]

Wizyta dyrektorów szkół z Litwy

10 kwietnia 2013 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji przy ulicy Polnej odbyło się spotkanie, w ramach WIZYTY STUDYJNEJ, z 22 dyrektorami szkół oraz pracownikami poradni  psychologiczno-pedagogicznych z Litwy. Warto wspomnieć, że nasi goście to reprezentanci instytucji oświatowych, które realizują program edukacyjny ORE Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Wizyta studyjna nauczycieli z Białorusi

25 marca 2013 roku gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji 15-osobową grupę nauczycieli z Białorusi. Wizyta studyjna została zorganizowana przez Białoruskie Stowarzyszenie im. R. Schumana w Warszawie w ramach projektu "Aktyunaja Acenka”. Promocja oceniania kształtującego. Wsparcie instytucji wdrażającej metodę na Białorusi”, który jest realizowany w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2012.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa