Wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki Gruzji

alt

14 maja 2013 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się wizyta studyjna 10 osobowej grupy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki Gruzji, oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, będących członkami grup roboczych powołanych przez gruziński MEiN. Wizyta studyjna miała na celu pomóc jej uczestnikom wypracować strategię włączenia edukacji przedszkolnej w system oświaty, a także sposoby współpracy w tym zakresie z samorządami lokalnymi. Organizatorem i koordynatorem wizyty po stronie polskiej było Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

 

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji – Dorota Żyro powitała gości i opowiedziała o miejscu Ośrodka Rozwoju Edukacji w systemie edukacji w Polsce oraz celach i zadaniach instytucji.

Następnie Iwona Konopka z Wydziału Rozwoju Szkół i Placówek oraz Katarzyna Leśniewska z Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych zaprezentowały działania podejmowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
 
Podczas niemal 2,5 godzinnego wystąpienia przybliżyły gościom następujące zagadnienia:
  • historia i obecne kierunki zmian zachodzące w systemie oświaty dotyczące wychowania przedszkolnego;
  • przedszkole w systemie edukacji w Polsce, cele jego działania i organizacja funkcjonowania placówki;
  • wychowanie przedszkolne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dziecka w wieku przedszkolnym oraz indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne ;
  • działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • inne formy wychowania przedszkolnego;
  • kwalifikacje nauczycieli wychowania przedszkolnego;
  • obszary działalności edukacyjnej przedszkoli;
  • diagnoza przedszkolna;
  • realizacja programu „Sześciolatek w szkole”
Uczestnicy wizyty pytali głównie o kwestie związane z funkcjonowaniem poradni psychologiczno – pedagogicznych, regulacje dotyczące wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka funkcjonowania przedszkoli i sposób ich subwencjonowania. Należy podkreślić, iż gro z zadanych pytań dotyczyło tematów trudnych, problemów z jakimi spotkał się polski system edukacji oraz sposobów ich rozwiązania.
 
W przerwie dyskusji goście mieli możliwość zwiedzenia budynku Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Wizytę sfinansował Program Study Tours to Poland oraz UNICEF Georgia i MSZ.
 
 
 
Oprac. Marcin Grzelak

Ostatnia aktualizacja: