Wizyta studyjna nauczycieli z Białorusi

alt25 marca 2013 roku gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji 15-osobową grupę nauczycieli z Białorusi. Wizyta studyjna została zorganizowana przez Białoruskie Stowarzyszenie im. R. Schumana w Warszawie w ramach projektu "Aktyunaja Acenka”. Promocja oceniania kształtującego. Wsparcie instytucji wdrażającej metodę na Białorusi”, który jest realizowany w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2012.


Uczestnicy wizyty zapoznani zostali z zadaniami i działalnością Ośrodka Rozwoju Edukacji, a także z założeniami wdrażanych w ORE projektów systemowych.

Przedstawiliśmy naszym gościom informacje na temat organizacji systemu edukacji w Polsce jak również zaprezentowaliśmy zakres działania placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych; zapoznaliśmy delegację z doświadczeniami i problemami polskiego szkolnictwa.

Szczególnym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyła się tematyka organizacji wsparcia szkół i nauczycieli, sposoby podnoszenia jakości ich pracy, a także ścieżka awansu zawodowego nauczycieli. W trakcie dyskusji poruszono także temat prestiżu zawodu nauczyciela i podkreślono przy tym rolę instytucji kształcących i doskonalących jakość ich pracy.

Oprac. Katarzyna Koletyńska

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego