Wizyty 2015-2016

Wizyty 2015-2016

Delegacja z Kirgistanu w ORE

Polski system edukacji oraz dotychczasowe efekty reformy systemu oświaty to zagadnienia, którymi szczególnie byli zainteresowani przedstawiciele Republiki Kirgiskiej. Delegację z tego kraju mieliśmy przyjemność gościć 23 czerwca 2015 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Nasi goście pytali także o egzaminy zewnętrzne, system wsparcia dla szkół, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i awans zawodowy nauczycieli. Podczas spotkania przedstawiliśmy założenia projektu Cyfrowa Szkoła, a także pokazaliśmy […]

Polsko-norweska wymiana doświadczeń – ciąg dalszy

13 kwietnia Ośrodek Rozwoju Edukacji gościł delegację 22 pracowników Kuratorium Oświaty w Oslo. Jest to największa tego typu placówka oświatowa w Norwegii obejmująca swoim zasięgiem 175 szkół i centrów edukacyjnych.   Podczas pierwszej części spotkania uczestnicy zapoznali się ze strukturą, zadaniami i działalnością Ośrodka. Głównym tematem dyskusji była organizacja i reforma polskiego systemu edukacji w odniesieniu do realizowanych w ORE projektów systemowych „Nadzór pedagogiczny” oraz „Wspieranie […]

Wizyta studyjna nauczycieli z Białorusi

24 marca Ośrodek Rozwoju Edukacji gościł grupę nauczycieli z Białorusi, którzy odwiedzili nasz kraj w ramach wizyty studyjnej. Spotkanie poprowadziła Marlena Fałkowska, wicedyrektor ORE, która przedstawiła najważniejsze sfery działania Ośrodka oraz nakreśliła przebieg reform w systemie oświaty.

Polsko-norweska wymiana doświadczeń

19 marca gościliśmy w ORE 22-osobową delegację dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli jednego z regionów Norwegii. Przedstawiciele norweskiej oświaty zostali zapoznani ze strukturą, zadaniami i sposobem działania ORE. Omawialiśmy także działania podejmowane przez ORE w zakresie profilaktyki, systemów oświatowych i wspierania szkół i nauczycieli. Wyjaśnialiśmy, jaka jest rola szkoły i źródła finansowania edukacji osób niepełnosprawnych.