Wizyty 2015-2016

Wizyty 2015-2016

Delegacja z Białorusi w ORE

W Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się (12 kwietnia) spotkanie z delegacją nauczycieli z Białorusi, którzy przyjechali do Polski w ramach wizyty studyjnej. Było to kolejne tego typu spotkanie zorganizowane w ostatnich latach przez Białoruskie Stowarzyszenie im. R. Schumana. Promocja oceniania kształtującego. Wsparcie instytucji wdrażającej metodę na Białorusi”, który jest realizowany w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2012.

Polsko – rumuńska wymiana doświadczeń

1 października gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji delegację z Rumunii ­­– pracowników Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych oraz nauczycieli historii. Nasi goście byli szczególnie zainteresowani podstawą programową dotyczącą nauczania historii. Ewa Bobińska omówiła projekty realizowane przez ORE w ramach nauczania historii najnowszej. Edukację historyczną w polskim systemie edukacji omówiła Barbara Pamrów z Instytutu Pamięci Narodowej. Przedstawiliśmy także różne sposoby na zainteresowanie uczniów historią, przykładowe […]

Wizyta studyjna delegacji z Austrii

10 lipca w ORE gościliśmy 20-osobową grupę z Austrii ­– nauczycieli historii, religii i etyki, którzy dodatkowo angażują się w projekty dotyczące Holocaustu. Głównym tematem spotkania była współpraca polsko-izraelska. Naszym gościom przedstawiliśmy realizowany przez ORE program „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. Nauczyciele pytali o liczbę godzin historii na każdym etapie edukacyjnym a także o obowiązujące lektury związane z Holocaustem. Organizatorem wizyty było Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Delegacja z Białorusi w ORE

W ramach wizyty studyjnej organizowanej przez Fundację Edukacja dla Demokracji odwiedziła Polskę grupa nauczycieli z Białorusi. 22-osobowę delegację gościliśmy wczoraj (6 lipca) również w ORE. Podczas spotkania rozmawialiśmy przede wszystkim na temat polskich doświadczeń w zakresie nauczania edukacji obywatelskiej. Omówiliśmy także główne działania ORE oraz system edukacji w Polsce, w tym wyniki tegorocznych matur.

Wizyta delegacji z USA

W ramach międzynarodowej wymiany doświadczeń odwiedziła nas delegacja ze Stanów Zjednoczonych. Gościliśmy nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje w jednym z uniwersytetów Milwaukee School of Engineering (MOSE). Rezultatem ich wieloletniej nauki ma być praca na stanowisku dyrektora szkoły.