Delegacja z Białorusi w ORE

W ramach wizyty studyjnej organizowanej przez Fundację Edukacja dla Demokracji odwiedziła Polskę grupa nauczycieli z Białorusi. 22-osobowę delegację gościliśmy wczoraj (6 lipca) również w ORE. Podczas spotkania rozmawialiśmy przede wszystkim na temat polskich doświadczeń w zakresie nauczania edukacji obywatelskiej. Omówiliśmy także główne działania ORE oraz system edukacji w Polsce, w tym wyniki tegorocznych matur.

W trakcie pobytu w Polsce białoruscy nauczyciele wezmą też udział w warsztatach z aktywnych metod nauczania, a wiedza zdobyta podczas w instytucjach i organizacjach w Warszawie ma pomóc im w późniejszym planowaniu i realizacji własnych działań.

Ostatnia aktualizacja: