Oferta doskonalenia Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

w roku szkolnym 2022/2023.

lp.NazwaCelAdresatTermin
1Konkurs „Zawodowiec Roku”


1. Wyróżnienie nauczycieli kształcenia zawodowego w danej dziedzinie objętej konkursem, którzy mogą być wzorem dla innych nauczycieli w zakresie danej dziedziny, w tym:
- cechujących się zaangażowaniem i pasją w pracy
- wspierających zainteresowania zawodowe uczniów, w tym uczniów zdolnych
- cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, w szczególności wśród pracodawców lokalnych
- posiadających szczególne osiągnięcia dydaktyczne i/ lub wychowawcze w obszarze kształcenia zawodowego
Doradcy zawodowi specjaliści koordynujący/ realizujący działania z zakresu doradztwa zawodowego (PDN, BP, PPP), nauczyciele kształcenia zawodowego, placówki kształcące w zawodzieZadanie realizowane w roku szkolnym 2022/2023
2Konferencja online „Cyfrowe doradztwo zawodowe - wykorzystanie TI w pracy doradcy zawodowego” 1. Podniesienie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego w kontekście przemysłu 4.0 i transformacji cyfrowej
2. Zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia procesu doradczego na odległość
3. Zapoznanie uczestników z narzędziami IT wykorzystywanymi w pracy doradczej
4. Zapoznanie z nowoczesnymi trendami w doradztwie zawodowym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w Internecie
Doradcy zawodowi specjaliści koordynujący/ realizujący działania z zakresu doradztwa zawodowego (PDN, BP, PPP)IV kwartał 2022 r.
3Szkolenie e-learningowe „ABC DORADCY- doradztwo zawodowe a przepisy prawa oświatowego”1. Zapoznanie uczestników z etapami tworzenia WSDZ
2. Poszerzenie umiejętności w zakresie prowadzenia monitoringu doradztwa w ramach WSDZ
3. Zapoznanie z pojęciem ewaluacji realizowanych działań w ramach WSDZ
4. Doskonalenie umiejętności opracowania programów doradztwa zawodowego
5. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi kwalifikacji doradcy zawodowego- zmiany od 01.09.2022
Doradcy zawodowi specjaliści koordynujący/ realizujący działania z zakresu doradztwa zawodowego (PDN, BP, PPP)W trakcie uzgodnień
4Konferencja stacjonarna lub online „Rozwój kompetencji kluczowych w kontekście doradztwa zawodowego”1. Połączenie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do rozwoju osobistego i zawodowego doradców zawodowych
2. Możliwość wymiany dobrych praktyk w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych na zajęciach z doradztwa zawodowego jak i rozwoju kompetencji doradców
Doradcy zawodowi specjaliści koordynujący/ realizujący działania z zakresu doradztwa zawodowego (PDN, BP, PPP)I kwartał 2023 r.
5Webinarium „Doradztwo zawodowe a Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030” 1. Przybliżenie pojęcia i założeń ZSU 2030
2. Realizacja doradztwa zawodowego w kontekście założeń ZSU 2030
3. Zaproponowanie praktycznych rozwiązań wdrożenia ZSU 2030 do WSDZ i rocznego programu realizacji doradztwa zawodowego
Doradcy zawodowi specjaliści koordynujący/ realizujący działania z zakresu doradztwa zawodowego (PDN, BP, PPP)Zadanie realizowane w roku szkolnym 2022/2023
6Warsztaty „Rozwijanie umiejętności przywódczych osób odpowiedzialnych za zarządzanie instytucjami edukacji formalnej, zgodnie z ZSU 2030”1. Rozwijanie umiejętności doboru nowych kadr
2. Rozwijanie umiejętności zarządzania procesami podejmowania decyzji i przepływu informacji umożliwiającymi tworzenie uczącej się organizacji
3. Rozwijanie umiejętności prowadzenia negocjacji i mediacji w celu rozwiązywania konfliktów
Dyrektorzy szkółI-II kwartał 2023 r.
7Szkolenie on-line lub warsztat stacjonarny „Bądź aktywny zawodowo-metody aktywizujące na zajęciach z doradztwa zawodowego”1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywizujących metod problemowych
2. Zapoznanie z metodą dramy- teatr forum
3. Wykorzystanie metod audiowizualnych na zajęciach z doradztwa
4. Wykorzystanie gier i symulacji na zajęciach z doradztwa zawodowego
Doradcy zawodowi specjaliści koordynujący/ realizujący działania z zakresu doradztwa zawodowego (PDN, BP, PPP)II kwartał 2023 r.

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 10 października 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa