EQAVET/ Krajowy Punkt Referencyjny

EQAVET/ Krajowy Punkt Referencyjny

Spotkanie sieci EQAVET

Źródło: https://ec.europa.eu/

W spotkaniu sieci EQAVET w dniach 22-23 listopada 2023 roku wzięło udział około 40 uczestników reprezentujących ponad 20 krajów UE i spoza UE: Belgia, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Irlandia, Kosowo, Łotwa, Litwa, Malta, Czarnogóra, Holandia, Serbia, Słowenia, Słowacja, Hiszpania, Portugalia. Większość uczestników pracuje w ministerstwach/organach krajowych związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym. Większość uczestników brała udział […]

Raport EQAVET Annual Network Meeting

Źródło: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1536&langId=en

W dniach 15-16 czerwca 2023 roku w Sztokholmie zgromadziło się 72 uczestników z 29 krajów (26 państw członkowskich i 3 państwa niebędące członkami) na corocznym spotkaniu sieci EQAVET. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Krajowych Punktów Referencyjnych (KPR) oraz pracownicy Komisji Europejskiej (KE), Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF), Cedefop, partnerzy społeczni i eksperci. Omówiono szereg tematów związanych z zapewnianiem jakości kształcenia zawodowego. Pełny raport dostępny w języku […]

Zapraszamy na międzynarodową konferencję organizowaną przez Krajowy Punkt Referencyjny we Włoszech w ramach sieci EQAVET

Źródło: Adobe Stock

6 lipca odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat Zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym na rzecz trwałej konkurencyjności, równości społecznej i odporności: Trzy lata po przyjęciu zalecenia europejskiego 2020. Spotkanie odbędzie się w formule stacjonarnej oraz on-line. Więcej informacji na stronie organizatora

Przegląd dobrych praktyk w Belgii

Źródło: Photogenica

Szósty przegląd partnerski EQAVET w 2023 r. odbył się w dniach 30-31 marca w Brukseli, którego gospodarzem było flamandzkie Ministerstwo Edukacji i Szkoleń – Agencja ds. Szkolnictwa Wyższego. Ośmiu członków sieci EQAVET z Holandii, Belgii, Malty, Hiszpanii i Luksemburga wspólnie pracowali nad analizą jakości wbudowanych komponentów uczenia się opartego na pracy uwzględniających flamandzkie programy kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Więcej informacji w języku angielskim w raporcie.

Spotkanie partnerów EQAVET w Holandii

Źródło: fotolia

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami przeprowadzonego Peer Review w Holandii na temat „Zaangażowania ucznia i rola nauczycieli w zapewnieniu jakości kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie średnim”. Siódma wzajemna ocena EQAVET w 2023 r. odbyła się w dniach 17-19 kwietnia 2023 r. w Utrechcie, której gospodarzem była międzynarodowa firma zajmującą się badaniami edukacyjnymi, zarządzaniem projektami i doradztwem. Sześciu członków Sieci EQAVET z Belgii, Bułgarii, Finlandii, Malty i Słoweni uczestniczyły w spotkaniu. Więcej […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego