Raport EQAVET Annual Network Meeting

Źródło: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1536&langId=en
Źródło: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1536&langId=en

W dniach 15-16 czerwca 2023 roku w Sztokholmie zgromadziło się 72 uczestników z 29 krajów (26 państw członkowskich i 3 państwa niebędące członkami) na corocznym spotkaniu sieci EQAVET.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Krajowych Punktów Referencyjnych (KPR) oraz pracownicy Komisji Europejskiej (KE), Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF), Cedefop, partnerzy społeczni i eksperci. Omówiono szereg tematów związanych z zapewnianiem jakości kształcenia zawodowego.

Pełny raport dostępny w języku angielskim na stronie EQAVET

Ostatnia aktualizacja: 8 sierpnia 2023