Tworzenie programów nauczania – Aktualności

Tworzenie programów nauczania – Aktualności

Spotkania „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”

Podsumowanie Inspiratorium

W dniach 5–7 oraz 17–19 czerwca 2018 r. odbyły się dwa spotkania poświęcone zagadnieniom związanym z realizacją projektu „Tworzenie programów nauczania”. W pierwszym wzięły udział osoby związane z wychowaniem przedszkolnym oraz edukacją w szkole podstawowej, natomiast drugie skierowane było do osób zainteresowanych edukacją w szkole ponadpodstawowej.

Wizyty studyjne ekspertów projektu w kreatywnych placówkach edukacyjnych

Pomoce do nauki czytania w brailu 8

Eksperci przedmiotowi zespołu projektu „Tworzenie programów nauczania” w związku ze zbliżającym się „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji” odwiedzili  trzy kreatywne placówki edukacyjne: prywatne przedszkole językowe na warszawskich Kabatach (20.04), Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie (26.04) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach (15.05).

„Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”

Zapraszamy do udziału w „Inspiratoriach pomysłowej szkoły”, podczas których będą przeprowadzone wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne, atrakcyjne zajęcia w terenie z przewodnikami turystycznymi i ciekawe wieczory edukacyjno-integracyjne  dotyczące zagadnień związanych z projektem „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”. Celem „Inspiratoriów” jest omówienie zasad opracowania programów nauczania, za które najlepsi […]

Konkurs – opracowanie koncepcji programu nauczania

Informujemy, że po zakończeniu ogólnopolskich spotkań „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji” ogłosimy konkurs na opracowanie koncepcji programu nauczania. Regulamin i przebieg konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu „Tworzenie programów nauczania”. Autorzy wybranych koncepcji przejdą do drugiego etapu konkursu, w którym ich zadaniem będzie opracowanie programów nauczania. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe. Przed przystąpieniem do pierwszego etapu konkursu – obejmującego tworzenie koncepcji programów […]

„Tworzenie programów nauczania” – wykaz przedmiotów

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” zostanie ogłoszony konkurs na programy nauczania wyłącznie w zakresie przedmiotów wymienionych poniżej.

Wytyczne do tworzenia programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją powstałą w projekcie „Tworzenie programów nauczania”. Opracowanie „Wytycznych” było pierwszym z czterech etapów realizacji projektu ukierunkowanego na opracowanie modelowych programów nauczania oraz ilustrujących je scenariuszy zajęć/lekcji.

„Tworzenie programów nauczania” – informacje o konkursie

W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące konkursu w projekcie „Tworzenie programów nauczania” uprzejmie informujemy, że konkurs zostanie ogłoszony po zakończeniu ogólnopolskich spotkań „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”, które planowane są na drugi kwartał bieżącego roku. Serdecznie zapraszamy na te spotkania specjalistów i praktyków edukacji zaangażowanych w tworzenie nowoczesnej szkoły.

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w nowym projekcie „Nowoczesne programy nauczania i scenariusze zajęć”*, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest opracowanie i udostępnienie szkołom narzędzi edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów. Programy i scenariusze zapoczątkują tworzenie większych zestawów narzędzi edukacyjnych, wspierających proces kształcenia ogólnego. Do udziału w projekcie zapraszamy: nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich etapów edukacji dyrektorów szkół pracowników […]