Tworzenie programów nauczania – Aktualności

Tworzenie programów nauczania – Aktualności

Konkurs – opracowanie koncepcji programu nauczania

Informujemy, że po zakończeniu ogólnopolskich spotkań „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji” ogłosimy konkurs na opracowanie koncepcji programu nauczania. Regulamin i przebieg konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu „Tworzenie programów nauczania”. Autorzy wybranych koncepcji przejdą do drugiego etapu konkursu, w którym ich zadaniem będzie opracowanie programów nauczania. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe. Przed […]

„Tworzenie programów nauczania” – wykaz przedmiotów

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” zostanie ogłoszony konkurs na programy nauczania wyłącznie w zakresie przedmiotów wymienionych poniżej.

„Tworzenie programów nauczania” – informacje o konkursie

W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące konkursu w projekcie „Tworzenie programów nauczania” uprzejmie informujemy, że konkurs zostanie ogłoszony po zakończeniu ogólnopolskich spotkań „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”, które planowane są na drugi kwartał bieżącego roku. Serdecznie zapraszamy na te spotkania specjalistów i praktyków edukacji zaangażowanych w tworzenie nowoczesnej szkoły.

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w nowym projekcie „Nowoczesne programy nauczania i scenariusze zajęć”*, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest opracowanie i udostępnienie szkołom narzędzi edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów. Programy i scenariusze zapoczątkują tworzenie większych zestawów narzędzi edukacyjnych, wspierających proces kształcenia ogólnego. Do udziału w projekcie zapraszamy: nauczycieli […]

Tworzenie programów nauczania – projekt PO WER

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczyna realizację projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.

Idź do góry