Spotkania „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”

Podsumowanie Inspiratorium
Podsumowanie Inspiratorium

W dniach 5–7 oraz 17–19 czerwca 2018 r. odbyły się dwa spotkania poświęcone zagadnieniom związanym z realizacją projektu „Tworzenie programów nauczania”. W pierwszym wzięły udział osoby związane z wychowaniem przedszkolnym oraz edukacją w szkole podstawowej, natomiast drugie skierowane było do osób zainteresowanych edukacją w szkole ponadpodstawowej.

Obydwa spotkania, które odbywały się w hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni k. Niepokalanowa, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział ponad 320 uczestników.

Program „Inspiratorium” obejmował wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne. Ich celem było zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia innowacyjnych programów nauczania, które kładą nacisk na rozwijanie umiejętności, postaw i kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

Wykłady dotyczące kompetencji kluczowych, kreatywności, pracy metodą dramy czy specjalnych potrzeb edukacyjnych prowadzili prelegenci z entuzjastycznym i kreatywnym podejściem do edukacji oraz dużym doświadczeniem w zakresie proponowanej tematyki.

Materiały ze spotkania

Inspiracja do tworzenia programów nauczania – zajęcia w terenie z przewodnikami
Kompetencje kluczowe – wykład dr Agnieszka Herma
Kreatywnosć w szkole – wykład dr hab. Jan Fazlagić, prof. nadz. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Metoda dramy w szkole – warsztaty Małgorzata Fus, wykładowca, specjalista dramy
Otwarcie Inspiratorium – dr Beata Jancarz Łanczkowska, wicedyrektor ORE
Panel dyskusyjny
Panel dyskusyjny
Podsumowanie Inspiratorium
Przedmioty matematyczno – przyrodnicze (warsztaty)
Przedmioty matematyczno – przyrodnicze (warsztaty)
Specjalne potrzeby edukacyjne – wykład prof. dr hab. Barbara Skałbania
Uczestnicy Inspiratorium
Uczestnicy Inspiratorium
Zajęcia warsztatowe – drama
Zajęcia warsztatowe
Zajęcia warsztatowe
Zajęcia warsztatowe
Zajęcia warsztatowe
Zajęcia warsztatowe
Zajęcia warsztatowe

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa