Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej – kontakt

Izabella Lutze – kierownik
e-mail: izabella.lutze@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-36

Anna Roszkiewicz – menedżer
e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-08

Katarzyna Leśniewska – ekspert merytoryczny
e-mail: katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-46

Artur Matejkowski – ekspert merytoryczny
e-mail: artur.matejkowski@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-40

Izabela Pasztaleniec – ekspert merytoryczny
e-mail: izabela.pasztaleniec@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-18

Agnieszka Suśniak – specjalista
e-mail: agnieszka.susniak@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-47

Katarzyna Nowakowska – ekspert merytoryczny
e-mail: katarzyna.nowakowska@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-59

Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa