Konferencja „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich”

Fot. Fotolia.com
Fot. Fotolia.com

W dniach 8–9 grudnia 2021 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, organizuje konferencję informacyjno-konsultacyjną dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich”, realizowaną w ramach projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”.

Celem dwudniowej konferencji, realizowanej on-line na platformie ZOOM, będzie m.in przedstawienie projektowanych zmian opartych na modelu edukacji dla wszystkich, w tym w szczególności:

  1. Nowych zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek specjalnych jako drogi ku integracji działań międzysektorowych;
  2. Zagadnień związanych z finansowaniem realizacji potrzeb uczniów.

Obok zagadnień przedstawianych w formie wykładu, realizowana będzie także moderowana część warsztatowa, obejmująca następujące zagadnienia:

  1. Monitorowanie realizacji edukacji włączającej – Raport o stanie edukacji włączającej w Polsce – bilans otwarcia 2020;
  2. Koordynacja wsparcia międzysektorowego w działaniach poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  3. Ocena funkcjonalna w praktyce szkoły i poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  4. Standardy wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny WWR;
  5. Elektroniczna platforma wspierająca proces oceny funkcjonalnej w przedszkolu, szkole i poradni.

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, przy jednoczesnym dużym zainteresowaniu wydarzeniem, nagrane wystąpienia i prezentacje poszczególnych prelegentów dostępne będą na stronach internetowych Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, po zakończeniu Konferencji.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa