Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Spotkanie autorów i recenzentów kryteriów weryfikacji – etap 2

W dniach 14–15 kwietnia 2018 r. w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku w kameralnym gronie spotkali się autorzy kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) oraz recenzenci kryteriów weryfikacji.

Nabór autorów suplementów do dyplomów i kwalifikacji – etap 3.

Poszukujemy autorów suplementów do dyplomów i kwalifikacji. Planowane jest trzydniowe spotkanie (piątek – niedziela), które odbędzie się w Warszawie w terminie 20–22 kwietnia 2018 r. (termin może ulec zmianie z powodu naboru zbyt małej liczby autorów).

Nabór uzupełniający przedstawicieli partnerów społecznych do opracowania ścieżek rozwoju zawodowego oraz rekomendacji do planów i programów nauczania – etap 3.

Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych do opracowania ścieżek rozwoju zawodowego oraz rekomendacji do planów i programów nauczania (po dwóch do każdej z podstaw programowych kształcenia w zawodach, zmodyfikowanych w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” – wymienionych w tabeli w ogłoszeniu) oraz 1 moderatora spotkań dla przedstawicieli partnerów społecznych (branża ochrony zdrowia).

Spotkanie autorów kryteriów weryfikacji, recenzentów kryteriów weryfikacji i autorów ścieżek rozwoju zawodowego – etap 2

Uczestnicy spotkania

W dniach 7–8 kwietnia 2018 r. w Warszawie spotkali się autorzy kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ), recenzenci kryteriów weryfikacji oraz autorów ścieżek rozwoju zawodowego. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa