Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Spotkanie autorów uszczegółowionych efektów kształcenia 44 PPKZ

W dniach 17–18 lutego 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie autorów opracowujących uszczegółowione efekty kształcenia 44 podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ). To kolejny etap prac nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w zawodach w II etapie projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”.

Etap 2. Partnerstwo – Nabór uzupełniający na zespoły 3 autorów do opracowania uszczegółowionych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach – grupa zawodowa okrętownictwo

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów kryteriów weryfikacji w grupie zawodów okrętownictwo w zawodach: monter kadłubów jednostek pływających (wcześniej monter kadłubów okrętowych), technik budowy jednostek pływających (wcześniej technik budownictwa okrętowego). Termin rekrutacji: zgłoszenia poprzez formularz do: 9 lutego 2018  r. do godziny 12:00. W celu przesłania zgłoszenia prosimy: Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Wypełnić wszystkie pola zgodnie […]

Spotkania autorów kryteriów weryfikacji

Autorzy kryteriów weryfikacji

Zakończył się kolejny etap prac nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w zawodach dla 89 zawodów zmienianych w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”. Do uszczegółowionych efektów kształcenia (wypracowanych w okresie od czerwca do grudnia 2017 r.) opracowano kryteria weryfikacji. Na tym etapie pracy autorzy kryteriów rozważali również […]

Etap 2. Nabór na autorów i recenzentów kryteriów weryfikacji określonych w PPKZ

Poszukujemy autorów i recenzentów kryteriów weryfikacji określonych w podstawach programowych kształcenia w zawodach (PPKZ). Zapraszamy do udziału w naborze nauczycieli oraz przedstawicieli rynku pracy. Lista zawodów Szczegóły i zasady naboru dostępne są w naszym Biuletynie Informacji Publicznej. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji zadania 1.: Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów, w ramach projektu „Partnerstwo na […]

Spotkanie podsumowujące projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”

Spotkanie podsumowujące projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych” odbyło się 30 stycznia w Warszawie. Otworzyła je Jadwiga Mariola Szczypiń – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, która podziękowała wszystkim uczestnikom za obecność, podkreślając dużą rolę pracodawców w systemie kształcenia zawodowego. W spotkaniu uczestniczyli kuratorzy oświaty z województw, którzy dzielili sukces szkół zawodowych […]

XII seminarium branżowe z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska
fot. ORE

W dniach 23–24 stycznia 2018 r. odbyło się XII seminarium branżowe dla branż: budowlanej, drogowej oraz inżynieryjno-instalacyjnej. Po powitaniu gości i uczestników seminarium przez wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji Bożenę Mayer-Gawron głos zabrała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Podziękowała przedstawicielom branż i pracodawcom za udział w spotkaniu. Podkreśliła, jak wiele instytucji zaangażowanych jest w tworzenie systemu […]

Relacja z XI seminarium dla branży górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej

wystąpienie Sekretarz Stanu MEN Marzeny Machałek i widok sali plenarnej

W dniach 16−17 stycznia 2018 r. odbywa się seminarium dla przedstawicieli pracodawców i szkół z branż górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej. Wystąpienie otwierające seminarium wygłosiła Marzena Machałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Podkreśliła dużą rolę pracodawców w planowaniu i organizowaniu kształcenia zawodowego. Nawiązała do tradycji tego kształcenia, jak również do okresu, który negatywnie wpłynął na […]

Idź do góry