Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Spotkanie autorów i recenzentów kryteriów weryfikacji – etap 2

W dniach 14–15 kwietnia 2018 r. w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku w kameralnym gronie spotkali się autorzy kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) oraz recenzenci kryteriów weryfikacji.

Nabór autorów suplementów do dyplomów i kwalifikacji – etap 3.

Poszukujemy autorów suplementów do dyplomów i kwalifikacji. Planowane jest trzydniowe spotkanie (piątek – niedziela), które odbędzie się w Warszawie w terminie 20–22 kwietnia 2018 r. (termin może ulec zmianie z powodu naboru zbyt małej liczby autorów).

Nabór uzupełniający przedstawicieli partnerów społecznych do opracowania ścieżek rozwoju zawodowego oraz rekomendacji do planów i programów nauczania – etap 3.

Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych do opracowania ścieżek rozwoju zawodowego oraz rekomendacji do planów i programów nauczania (po dwóch do każdej z podstaw programowych kształcenia w zawodach, zmodyfikowanych w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” – wymienionych w tabeli w ogłoszeniu) oraz 1 moderatora spotkań dla przedstawicieli partnerów społecznych (branża ochrony zdrowia).

Spotkanie autorów kryteriów weryfikacji, recenzentów kryteriów weryfikacji i autorów ścieżek rozwoju zawodowego – etap 2

Uczestnicy spotkania

W dniach 7–8 kwietnia 2018 r. w Warszawie spotkali się autorzy kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ), recenzenci kryteriów weryfikacji oraz autorów ścieżek rozwoju zawodowego. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Spotkania autorów kryteriów weryfikacji – etap 2

3. Zespół projektowy etapu 2

W dniach 17–18 marca 2018 r. odbyło się drugie spotkanie autorów kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia do modyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”. Autorzy kryteriów brali pod uwagę opinie ministerstw właściwych dla zawodów uzyskane podczas wstępnych konsultacji oraz uwagi zebrane podczas seminariów branżowych, które odbywały się od października […]

Spotkanie autorów kryteriów weryfikacji – etap 2

Bożena Mayer-Gawron – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji

W dniach 10–11 marca 2018 r. w Warszawie po raz drugi spotkali się autorzy kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia podstaw programowych kształcenia w zawodach w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Drugie spotkanie autorów uszczegółowionych efektów kształcenia 44 PPKZ

W dniach 24–25 lutego 2018 r. odbyło się drugie i zarazem ostatnie spotkanie autorów, którzy pracowali nad uszczegółowionymi efektami kształcenia 44 podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ). Kolejny etap prac w drugim etapie projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” już prawie za nami.

Etap 3. Nabór przedstawicieli partnerów społecznych do opracowania ścieżek rozwoju zawodowego oraz rekomendacji do planów i programów nauczania

Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych do opracowania ścieżek rozwoju zawodowego oraz rekomendacji do planów i programów nauczania do 73 zawodów (po dwóch dla każdej z 73 podstaw programowych kształcenia w zawodach, zmodyfikowanych w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”) oraz 11 moderatorów spotkań dla przedstawicieli partnerów społecznych (1 osoba do branży).