Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – Aktualności

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – Aktualności

I etap konsultacji zakończony

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pierwszy etap konsultacji społecznych. Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane do nas uwagi i komentarze. Pierwsze wnioski wynikające z tego etapu konsultacji społecznych przedstawimy Państwu podczas najbliższego spotkania informacyjno-konsultacyjnego organizowanego w dniach 13-14 grudnia 2016 r. Osoby zainteresowane udziałem w ww. spotkaniu serdecznie zapraszamy do zarejestrowania się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie szkolenia.ore.edu.pl. 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla specjalistów i ekspertów związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów i ekspertów związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną i oświatą w szczególności z placówek doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty, szkół i placówek zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym organizowanym w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. 

Konsultacje społeczne – standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Materiał [1] prezentujący wypracowane w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz z opisami dotyczącymi proponowanych kierunków zmian w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przekazujemy na ręce pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Materiał stanowi podsumowanie prac prowadzonych przez ekspertów w zakresie dotyczącym standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”

Czy potrzebny jest nowy podział zadań między poradnią a szkołą w procesie diagnozy i wsparcia ucznia? W jakich obszarach istnieje zapotrzebowanie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych na nowe narzędzia diagnostyczne? W jaki sposób skuteczniej wdrażać założenia diagnozy funkcjonalnej w środowisku uczniów i uczennic polskich szkół? Poszukiwanie odpowiedzi na te i inne pytania z obszaru funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych było przedmiotem spotkań informacyjno-konsultacyjnych prowadzonych w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy […]

Konferencja „Efektywna edukacja włączająca” – transmisja on-line

7 października 2016 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbędzie się międzynarodowa konferencja „Efektywna edukacja włączająca” z udziałem ekspertów Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i upowszechnianie dobrych praktyk służących wysokiej efektywności kształcenia wszystkich uczniów w edukacji włączającej – zarówno uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak i ich pełnosprawnych rówieśników. 

Poszukujemy kandydatów na eksperta ds. psychometrii i diagnostyki

Dyrektor  Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na eksperta ds. psychometrii i diagnostyki w projekcie pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pt. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II, Działanie 2.10.Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  na lata 2014–2020.  Czytaj więcej

Poszukujemy kandydatów na stanowisko eksperta ds. prowadzenia konsultacji z praktykami

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta ds. prowadzenia konsultacji z praktykami w projekcie pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pt. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II, Działanie 2.10.Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  na lata 2014−2020. Czytaj więcej

Poszukujemy ekspertów do opracowania założeń merytorycznych oraz standardów pracy poradni

Wyłonieni eksperci, podzieleni na 4 zespoły tematyczne, będą odpowiedzialni za opracowanie materiałów merytorycznych, analizę aktualnego stanu prawnego dotyczącego obszaru merytorycznego, prawnego, finansowego i organizacyjnego oraz wypracowanie i scalenie końcowej wersji standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępni założenia koncepcyjne, które będą musiały zostać ujęte w opracowywanych standardach. Do każdego zespołu wybrani zostaną eksperci posiadający kompetencje w określonym zakresie. UWAGA! Termin składania ofert konkursowych […]