Ruszają szkolenia pilotażowe

fot. Adobec Stock
fot. Adobec Stock

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia pilotażowe „Model wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego uwzględniający założenia diagnozy funkcjonalnej. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Do udziału zapraszamy dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i przedszkoli ogólnodostępnych wyłącznie z województw: mazowieckiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego

Celem zaplanowanych szkoleń będzie sprawdzenie skuteczności zaplanowanych rozwiązań w zakresie prowadzenia diagnozy funkcjonalnej i planowania wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzonych we współpracy szkoły z poradnią.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy „zespoły” złożone z osób zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i współpracujących z nimi pracowników szkół/przedszkoli. Istotne jest, aby były to instytucje powiązane, ponieważ szkolenie przewiduje wykonanie zadania wdrożeniowego, które będzie wymagało współpracy instytucjonalnej.

Planujemy przeprowadzenie szkoleń dla dwóch grup uczestników:

 1. dla dyrektorów szkół i poradni;
 1. dla pracowników szkół i poradni (specjalista ze szkoły, dwóch nauczycieli pracujących w tym samym oddziale klasowym, dwóch pracowników poradni – najlepiej pedagog
  i psycholog).

Podczas szkolenia każdej z ww. grup odbiorców przewidujemy dwa dwudniowe zjazdy oraz zadanie wdrożeniowe do wykonania pomiędzy zjazdami. Terminy szkoleń:

 1. szkolenia pilotażowe dla dyrektorów: 12–13.03.2019 r. i 21–22.03.2019 r.,
 1. szkolenia pilotażowe dla szkół i poradni: 7–8.03.2019 r. i 18–19.03.2019 r.

Między zjazdami uczestnicy szkoleń będą mieli do wykonania zadanie wdrożeniowe.

Kryteria naboru:

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,
 • wysłanie skanu deklaracji  realizacji zadania na etapie rekrutacji oraz dostarczenie podpisanego oryginału deklaracji przed rozpoczęciem szkolenia,
 • kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy zapewniają:

 • bezpłatny udział w szkoleniu,
 • zakwaterowanie i wyżywienie,
 • materiały szkoleniowe,
 • dojazd z Dworca Centralnego w dniu rozpoczęcia i do Dworca Centralnego w dniu zakończenia szkolenia.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu do i z Warszawy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach pilotażowych!

Szkolenie realizowane jest w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego