Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – Aktualności

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – Aktualności

Mamy już 160 koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Rekrutacja do udziału w seminariach była prowadzona przez ORE. Na przełomie sierpnia i września 2017 r. odbyły się seminaria przygotowujące koordynatorów do pełnienia zadań pilotażowych. Aktualnie koordynatorzy rozpoczęli szkolenia na terenie całej Polski.

Sieci współpracy i samokształcenia dla koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

We wrześniu ruszyło 10 sieci współpracy i samokształcenia dla koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. W spotkaniach stacjonarnych zorganizowanych w Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Warszawie wzięło udział 100 osób. Aktualnie rozpoczyna się praca na platformie.

Rozpoczęliśmy szkolenia adresowane do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Informujemy, że rozpoczęliśmy szkolenia adresowane do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Celem szkoleń jest przygotowanie pracowników poradni do stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego (TROS-KA) oraz standardów pracy PPP.

Narzędzia do badania poziomu emocjonalno-społecznego TROS-KA

ORE planuje dodruk zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego (TROS-KA). W tym celu prosimy poradnie o wysłanie informacji o zapotrzebowaniu za pomocą formularza. Formularz zapotrzebowania prosimy wysłać na adres: diagnoza.poradnie@ore.edu.pl Załączniki: Formularz zapotrzebowania na zestaw TROSKA

Szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację uczestników dwudniowego szkolenia adresowanego do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP). Celem szkoleń jest przygotowanie pracowników poradni do stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego (TROS-KA) oraz standardów pracy PPP.

Rekrutacja koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Colleagues attending seminars and business meetings in company office

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Narzędzia do diagnozy obszaru emocjonalno-społecznego

W najbliższym czasie dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych otrzymają zestaw narzędzi diagnostycznych TROS-KA dla uczniów w wieku 9–13 lat, w tym uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przeznaczony do badania obszaru emocjonalno-społecznego. Narzędzia dostarczy firma Lechaa Consulting Sp. z o.o.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne – Paprotnia

Ponad 250 pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów i ekspertów związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną i oświatą w szczególności z placówek doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty, szkół i placówek, wzięło udział w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym organizowanym w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”. 

Standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych – debata z udziałem minister Anny Zalewskiej

„Nowy model systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych” – pod tym hasłem odbyła się ogólnopolska debata z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. W spotkaniu wzięli udział pracownicy systemu oświaty, tj. pracownicy poradni, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, szkół, placówek, kuratoriów oświaty, uczelni, jednostek samorządu terytorialnego i inni przedstawiciele instytucji zainteresowanych tą problematyką.

Ogólnopolska debata Nowy model systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych – rekrutacja

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje działania kierowane do systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Jednym z zadań podejmowanych w projekcie pozakonkursowym realizowanym przez ORE „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, jest wypracowanie standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.