Języki Obce – POKL – Aktualności

Języki Obce – POKL – Aktualności

Sprawozdanie z konferencji „Język to twój paszport. Ucz się języków!”

25 marca br. w Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Język to twój paszport. Ucz się języków!” zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”. Podczas spotkania zaprezentowano rezultaty projektu, omówiono również zagadnienia związane z głównymi obszarami działań projektowych, w tym przede wszystkim metody budowania środowiska wspierającego efektywne nauczanie języków […]

Poradnik nie tylko dla nauczycieli

Zachęcamy do lektury naszej nowej publikacji autorstwa Anny Jaroszewskiej – „Budowanie przyjaznego środowiska wspierającego efektywną naukę języków obcych. Poradnik nie tylko dla nauczycieli”. Celem poradnika jest przedstawienie wskazówek dotyczących budowania środowiska, które ma wspierać efektywne nauczanie języków obcych w klasach I-III i IV-VI oraz w gimnazjach. Publikacja jest kompleksową analizą tego wszystkiego, co składa się na kontekst obcojęzycznego kształcenia – kontekst nie tylko edukacyjny, lecz także […]

Poszukujemy ekspertów do recenzji pakietów edukacyjnych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów do wykonania usługi opracowania recenzji zgodności 70 pakietów edukacyjnych z wymaganiami merytorycznymi, określonymi w dokumentacji konkursowej. Termin składania ofert do 27 lutego br. Więcej

Poszukujemy wykonawcy usługi obejmującej redakcję merytoryczną i językową

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu III, Działania 3.3, Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata2007-2013 poszukuje wykonawcy/wykonawców, który/którzy na podstawie umowy cywilno-prawnej wykona/wykonają usługę polegającą na redakcji merytorycznej, redakcji językowej oraz korekcie tekstów dotyczących nauczania języków obcych, […]

Ogłoszenie o konkursie

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza Konkurs na wykonanie szczegółowego opracowania koncepcji (opisu) zasobów edukacyjnych dotyczących języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, a następnie wykonania na tej podstawie zasobów edukacyjnych dotyczących języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym. Więcej…

Poszukujemy wykonawcy kampanii informacyjnej promującej uczenie się języków obcych dla szkół podstawowych i gimnazjów

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz kampanii informacyjnej towarzyszącej wydarzeniu lokalnemu w gminie według zadanych scenariuszy. Więcej

Szukamy autora scenariuszy!

Poszukujemy autora scenariusza zajęć aktywizujących, które zostaną przeprowadzone w trakcie kampanii informacyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz podczas wydarzeń lokalnych w gminie. Zadanie jest realizowane w ramach nowego projektu systemowego „Podniesienie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”.  Więcej