Języki Obce – POKL

Języki Obce – POKL

4 grudnia 2017

Języki obce − Materiały do pobrania

 • Europejskie Portfolio Językowe jako narzędzie wspierające naukę języków obcych
 • Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych − prezentacja projektu
 • Jak motywować by nie demotywować – o nauce języków obcych na terenach defaworyzowanych
 • Gra edukacyjna „Z Europkiem przez Europę”. Karty podróży
 • Gra edukacyjna „Z Europkiem przez Europę”. Karty wiedzy
 • Gra edukacyjna „Z Europkiem przez Europę”. Instrukcja gry
 • Gra edukacyjna „Z Europkiem przez Europę”. Plansza_A2
 • Gra edukacyjna „Z Europkiem przez Europę”. Plansza A4
 • Gra edukacyjna „Z Europkiem przez Europę”. Plansza A3
 • Budowanie przyjaznego środowiska wspierającego efektywną naukę języków obcych. Poradnik nie tylko dla nuczycieli
 • Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych
 • Jak budować środowisko wspierające skuteczną naukę języków
 • PROJEKT – „Kompetencje językowe podstawą podniesienia jakości pracy szkoły”
 • Nowoczesne metody nauczania języków obcych nie nudzą a bawią
 • „Podróże Językowe ze smokiem Europkiem”
 • Języki obce w sieci
 • Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych I etapu edukacyjnego
 • Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych II etapu edukacyjnego
 • Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych III etapu edukacyjnego
 • Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych I etapu edukacyjnego
 • Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych II etapu edukacyjnego
 • Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych III etapu edukacyjnego
 • Budowanie środowiska sprzyjającego efektywnemu nauczaniu języków obcych. Program szkolenia dla placówek wsparcia szkoły
 • Dobry start w świat języków. Plan działań sieci współpracy i samokształcenia
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych w zakresie przygotowania do egzaminu gimnazjalnego. Plan działań sieci współpracy i samokształcenia
 • Metody i techniki budujące motywację do uczenia się języków obcych. Plan działań sieci współpracy i samokształcenia
 • 6 lipca 2016

  Frankofonia

  Frankofonia to wspólnota ludzi porozumiewających się językiem francuskim na świecie, jak również nazwa projektu w ramach którego podejmowane są działania mające na celu odkrywanie i promowanie różnorodności kultur w języku francuskim.

  Projekt ten realizowany był w ramach Programu Wykonawczego na lata 2014-2016 do Umowy o współpracy między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii, Rządem Regionu Walonii i Komisją Wspólnotową Regionu Stołecznego Brukseli.

  W tej chwili realizowany jest nowy projekt – również w ramach Programu Wykonawczego na lata 2017-2019 „Frankofonia – język francuski i kultura frankofońska”.

  Celem projektu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli w obszarze różnorodności kultury frankofońskiej oraz doskonalenie technik nauczania języka francuskiego. Cel ten realizowany jest w trakcie warsztatów w centrum szkoleniowym ORE w Sulejówku prowadzonych przez ekspertów z Walonii-Brukseli. Tematyka szkoleń określana jest na podstawie potrzeb edukacyjnych zgłaszanych przez nauczycieli.

  Pierwsze szkolenie dla zainteresowanych tematyką Frankofonii odbędzie się w dniach 28- 30 kwietnia 2017 w Sulejówku.

  8 marca 2015

  Przydatne linki