Języki Obce – POKL – Aktualności

Języki Obce – POKL – Aktualności

Poszukujemy wykonawcy kampanii informacyjnej promującej uczenie się języków obcych dla szkół podstawowych i gimnazjów

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz kampanii informacyjnej towarzyszącej wydarzeniu lokalnemu w gminie według zadanych scenariuszy. Więcej

Szukamy autora scenariuszy!

Poszukujemy autora scenariusza zajęć aktywizujących, które zostaną przeprowadzone w trakcie kampanii informacyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz podczas wydarzeń lokalnych w gminie. Zadanie jest realizowane w ramach nowego projektu systemowego „Podniesienie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”.  Więcej

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa