Bez kategorii

Bez kategorii

Publikacje i materiały edukacyjne

Na naszej stronie internetowej, w sekcji Materiały do pobrania udostępniamy liczne publikacje: poradniki, scenariusze zajęć, prezentacje, artykuły, dobre praktyki. Można z nich korzystać bezpłatnie, na warunkach wolnej licencji.

Oferta doskonalenia

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska edukacyjnego przygotowujemy ofertę doskonalenia, która umożliwia zdobywanie i doskonalenie kompetencji w następujących obszarach: diagnoza psychologiczno-pedagogiczna doradztwo zawodowe edukacja językowa edukacja wczesnoszkolna kompetencje kluczowe kompetencje społeczne i obywatelskie kształcenie zawodowe resocjalizacja i socjoterapia specjalne potrzeby edukacyjne wychowanie i profilaktyka zarządzanie oświatą Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą przygotowaną na rok szkolny 2022/2023. To blisko dwieście bezpłatnych szkoleń, kursów e-learningowych, webinariów, konferencji, […]

Międzynarodowe wydarzenie Government Data Summit

Źródło: data.govx.digital

Jest nam bardzo miło poinformować, że już w najbliższy czwartek 20 października nasz Ośrodek Rozwoju Edukacji, reprezentowany przez Panią wicedyrektor Martę Lewandowską, będzie brał udział w międzynarodowym wydarzeniu Government Data Summit. Podczas spotkania będziemy m.in. dzielić się naszymi dokonaniami i celami Programu Laboratoria Przyszłości, który działa na rzecz doskonalenia systemu edukacji oraz podnoszenia jakości kształcenia zgodnie z polityką oświatową Ministerstwa Edukacji i Nauki. Więcej informacji o wydarzeniu […]

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji na stanowiska pracy w Ośrodku Rozwoju Edukacji

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00; W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych […]

Poszukujemy ekspertów branżowych

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów branżowych do opracowania dzieła w postaci recenzji z weryfikacji i odbiór programów nauczania dla umiejętności dodatkowych w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” (II etap realizacji zadania). Rozpoczynamy nabór ekspertów branżowych do opracowania dzieła w postaci recenzji z weryfikacji i odbioru 175 programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w ramach branż: audiowizualnej (AUD), poligraficznej (PGF), ceramiczno-szklarskiej (CES), chemicznej (CHM), drzewno-meblarskiej (DRM), ekonomiczno-administracyjnej (EKA), handlowej (HAN), elektroenergetycznej (ELE), metalurgicznej […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa