Bez kategorii

Bez kategorii

Dotacja podręcznikowa

Z uwagi na zmiany w systemie, w tym związane z rozpoczęciem uczęszczania do szkół w polskim systemie oświaty uczniów pochodzących z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r., oraz wynikające z tego tytułu migracje uczniów, zwiększeniu ulec musi w 2022 r. maksymalny limit wydatków na 2022 r. dla uczniów na dotację podręcznikową.

List Ministra Edukacji i Nauki w sprawie edukacji uczniów z Ukrainy

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował list do nauczycieli, dyrektorów szkół, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Poinformował w nim o rozwiązaniach systemowych dotyczących kształcenia, opieki i wychowania uczniów z Ukrainy, który przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r.

Nowe zmiany w przepisach prawa w zakresie resocjalizacji nieletnich – Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Od 1 września 2022 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022 r., poz. 1700). Zastąpiła ona dotychczasową Ustawę z dnia 26 października o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 1982 r., nr 35, poz. 228).   Główne zmiany: W zakładzie poprawczym do 24. roku życia Nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwo, gwałt, pedofilia, będą obligatoryjnie trafiać do zakładów poprawczych. Dziś […]

Narodowe Czytanie 2022 – „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza

W sobotę 3 września o godz. 12.00 w Ogrodzie Saskim w Warszawie Para Prezydencka zainaugurowała 11. edycję Narodowego Czytania 2022. Tegoroczną lekturą były Ballady i romanse Adama Mickiewicza − przełomowy zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Podczas wspólnego czytania na scenie Ogrodu Saskiego wystąpili także znakomici artyści, którym towarzyszyła specjalnie na tę okazję przygotowana muzyka. Biblioteka Narodowa zaprasza na wystawę „Ballady i romanse”, prezentującą najciekawsze obiekty związane z dziełem. W nowych czytelniach […]

Wystartował „Program Wsparcia Edukacji”

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, imprez sportowo-rekreacyjnych, konkursów, wystaw i konferencji to tylko wybrane projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach „Programu Wsparcia Edukacji”. To nowa inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki skierowana do organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, które prowadzą swoją działalność w obszarze oświaty i wychowania. Na realizację programu Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy do końca roku 10 mln zł.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa