Bez kategorii

Bez kategorii

FREPA System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultu. Kompetencje i zasoby

Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, osób odpowiedzialnych za kształcenie nauczycieli, autorów programów nauczania i materiałów edukacyjnych – zainteresowanych nauczaniem różnojęzycznym. Pluralistyczne podejścia do języków u i kultur polegają na wdrażaniu procesu dydaktycznego uwzgledniającego równoczesne nauczanie i uczenie się wielu języków i kultur. Koncepcja zrywa z wizją odrębnych kompetencji językowych, typowych jedynie dla danego […]

Spotkanie Zespołu Ekspertów ECVET

12 lipca 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbędzie się spotkanie Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET (europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym) powołanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podczas spotkania zostaną wręczone kolejne nominacje na ekspertów ECVET. Otrzymają je: Bożena Mayer-Gawron, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Bogdan Kruszakin, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ewa Rudomino, Centralna Komisja Egzaminacyjna, […]

Bezpieczny wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży. Co warto wiedzieć?

Rodzicu, o tym musisz pamiętać! Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.

Idź do góry